Ma stać się miejscem imprez i wydarzeń artystycznych, miejscem spotkań – nie tylko gdańszczan – ze sztuką. W rozstrzygniętym 23 marca konkursie na opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Placu Wałowego przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody.

Konkurs ogłoszony został w grudniu ubiegłego roku przez Miasto Gdańsk i Art Marketing Syndicate SA – w ramach autorskiego projektu AMS – „Bramy Kraju. Jest to program marketingu miejskiego poświęcony tworzeniu marki i wizerunku miejsc, w szczególności poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej.

– Od początku gdańskiej samorządności działamy na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych w naszym mieście. Rozstrzygnięty dziś konkurs to właśnie element tego procesu. Projekty, stworzone w ramach konkursu, będą wytycznymi dla naszych przyszłych działań, które nadadzą tej przestrzeni nowy charakter – powiedział podczas uroczystego ogłoszenia wyników prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Inspiracji dla planowanych w najbliższych latach działań na rzecz rewitalizacji tego terenu Miasto i jego partner spółka AMS – poszukiwali wśród młodych projektantów. Konkurs skierowany był do studentów kierunków architektonicznych i plastycznych oraz młodych plastyków i architektów. Na konkurs wpłynęło 38 prac z całego kraju. Sąd konkursowy przyznał dwa wyróżnienia (po 1500 zł) i dwie równorzędne nagrody główne (po 8 500 zł). Zwycięskie koncepcje stworzyli młodzi projektanci z Krakowa i Bydgoszczy.

– Poszukiwaliśmy propozycji, które do zmiany charakteru Placu Wałowego wykorzystają potencjał historyczno – kulturowy tego miejsca oraz potencjał funkcjonujących tam instytucji i ludzi. Usytuowanie Akademii Sztuk Pięknych sprawia, że miejsce to może stać się doskonałym kontekstem do działań i aktywności środowiska plastycznego – swoistym "Arsenałem Sztuki". Znaleźliśmy takie propozycje w nadesłanych pracach – mówi Grzegorz Sulikowski, kierownik Referatu Rewitalizacji gdańskiego magistratu.

Stworzenie otwartej galerii rzeźby, rewaloryzacja samego Placu Wałowego, jako terenu zielonego, opracowanie programu remontów oraz modernizacji budynków mieszkalnych, wprowadzenie nowej zabudowy w wolnej przestrzeni, przeznaczenie części lokali mieszkalnych, szczególnie w parterach, na pracownie plastyczne – to planowane na najbliższe lata działania.

Dziesięć najlepszych prac młodych twórców, już maju będzie można oglądać w najwłaściwszym dla nich kontekście – na Palcu Wałowym stanie namiot, w którym zostaną one wyeksponowane, będzie to także doskonała okazja do dyskusji na temat przyszłego kształtu tego miejsca.

Nagrodzone i wyróżnione prace można zobaczyć tutaj.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj