Organizacje pozarządowe, które na terenie Gdańska chciałyby wybudować plac zabaw, a nie udało im się to w ubiegłym roku, mają drugą szansę. Na budowę placu można otrzymać dotację wynoszącą nawet 50 tysięcy złotych.

Ruszyła właśnie tegoroczna edycja konkursu. Termin składania ofert mija 14 lipca. Celem konkursu jest wyłonienie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie gminnym wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy sierpnia, natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do 15 grudnia 2011r.

Wydziałem, który zajmuje się organizacją konkursu jest Wydział Programów Rozwojowych i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw. Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na  stronie Miasta – http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,18955.html

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:

– plan sytuacyjny z miejscem posadowienia urządzeń zabawowych zaakceptowany przez Radę Osiedla lub Radnego Miasta Gdańska
– pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce
– w przypadku gdy teren nie jest gminny – zgodę właściciela terenu na utworzenie małego placu zabaw na okres co najmniej 3 lat wraz z pozytywną opinią WUAiOZ
– harmonogram rzeczowo-finansowy zadania publicznego, w tym: zakładany koszt wykonania dokumentacji projektowej, zakładany koszt zakupu i montażu urządzeń zabawowych, zakładany koszt wyrównania terenu i ogrodzenia placu zabaw, zakładany koszt urządzenia zieleni

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj