W minioną sobotę, 24 października, mieszkańcy osiedla Morena w Gdańsku sadzili drzewa zakupione ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Gdańska.

Za uzyskane z Miasta środki Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena" zakupiła 20 tys. roślin (drzewa i krzewy), większość z nich zostało już posadzonych. Mieszkańcy osiedla pod hasłem "Morenowa Zieleń" co roku prowadzić będą nasadzenia unikatowej roślinności.

Miasto Gdańsk finansowo wsparło realizację 24 projektów urządzenia przydomowej zieleni. Do 30 czerwca 2009 r. Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe mogły ubiegać się o przyznanie dotacji na urządzenie zieleni na terenach przynależnych do nieruchomości, którymi zarządzają lub będących własnością Gminy Gdańsk. Rady Osiedli zabiegać mogły natomiast o otrzymanie materiałów, które posłużą do zagospodarowania terenu zielenią (sadzonki, narzędzia ogrodnicze, etc.).

Środki na „zielone" inwestycje gdańszczan pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Gdańska. Spółdzielnie Mieszkaniowe mogły liczyć na dotację w wysokości 50 procent kosztów planowanego projektu zagospodarowania przydomowej zieleni. Wspólnoty Mieszkaniowe natomiast jako instytucje non profit aplikować mogły o całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia. Miasto na ten cel przeznaczyło 239 tys. zł.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj