Projekt planu miejscowego dla północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku jest już gotowy. 6 września projekt poddany został dyskusji publicznej.

Plan opracowany został w duchu zwycięskiej koncepcji pracowni architektonicznej MAT Sp. z o. o., wyłonionej w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie tego unikalnego miejsca.

Wyeksponowanie frontu wodnego, stworzenie nadwodnego publicznego ciągu pieszego wokół cypla wzdłuż Starej i Nowej Motławy, lokalizacja muzeum bursztynu z wykorzystaniem spichlerza Steffen, podziemny ogólnodostępny parking na 500 miejsc postojowych, punkt widokowy w najbardziej wysuniętym na północ fragmencie cypla, wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi, przywracanie historycznych nazw nowym obiektom wznoszonym w miejscu spichlerzy historycznych – to niektóre z wytycznych projektu planu.

Wyspa Spichrzów to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc inwestycyjnych w Gdańsku. Otoczona wodami Motławy jest jedynym niezagospodarowanym terenem Starego Miasta. Północny cypel Wyspy zagospodarowany zostanie, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przez spółkę celową, która powołana zostanie w ciągu 14 dni po uchwaleniu nowego planu miejscowego. Miasto etapowo wniesie do spółki aportem grunt (2,6 ha), którego wartość oszacowano na 59 mln zł, zaś Polnord SA – partner miasta – wkład pieniężny w tej samej wysokości. Polnord zobowiązuje się do wybudowania poprzez spółkę celową projektu, w tym Muzeum Bursztynu, infrastruktury technicznej (drogi, instalacje) oraz do zapewnienia finansowania zewnętrznego inwestycji.

Początek prac przewiduje się na III/IV kwartał 2011. Muzeum Bursztynu powstanie w latach 2012-2013. Cały projekt będzie ukończony prawdopodobnie w IV kwartale 2014 roku. Przewidywany koszt projektu: 450 mln zł.

28 kwietnia tego roku rozstrzygnięty został konkurs urbanistyczno-architektoniczy na zagospodarowanie tego obszaru. Zwycięska koncepcja pracowni architektonicznej MAT była podstawą do zmiany obowiązującego miejscowego planu. W uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w nowym planie wykorzystane zostały zaproponowane przez MAT urbanistyczne aspekty projektu, czyli m.in. układy ulic, czy lokalizacja Muzeum Bursztynu.

Wyspa Spichrzów ma być obszarem spójnym i harmonijnym, a jednocześnie różnorodnym, barwnym i ciekawym, każdy z jej zakątków ma być unikatowy. Dlatego do pracy nad  kształtem poszczególnych kwartałów zapraszane będą różne pracownie. Po uchwaleniu zmodyfikowanego planu zagospodarowania i powołaniu przez Miasto Gdańsk i Polnord SA spółki celowej organizowane będą konkursy architektoniczne na projekty realizacyjne konkretnych przestrzeni Wyspy, w tym Muzeum Bursztynu.

Z projektem planu można zapoznać się do 29 września w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, gdzie został wyłożony do publicznego wglądu ( w godz. od 9.00 do 15.00 ) oraz na stronie Biura – www.brg.gda.pl. Swoje uwagi, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym, można zgłaszać pisemnie do dnia 14 października tego roku. Szczegółowe informacje na stronie BRG.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj