W 2015 roku gdańszczanie najwyżej w historii ocenili jakość wody płynącej z ich kranów. Pozytywne oceny wodzie przyznało aż 89% respondentów.

Wzrósł też odsetek osób pijących wodę prosto z kranu. Bez obaw robi to już 39% gdańszczan – to najważniejsze konkluzje tegorocznych badań: „Jakość wody w opinii mieszkańców Gdańska i Sopotu” zrealizowanych na zlecenie Saur Neptun Gdańsk przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Badania opinii mieszkańców na temat jakości wody SNG przeprowadza co dwa lata. W 2015 roku przeprowadzono je na próbie 1300 mieszkańców Gdańska i 400 mieszkańców Sopotu. Wyniki sondażu wyraźnie pokazują, że gdańszczanie coraz większym zaufaniem darzą wodę płynącą z ich kranów. – Gdańska kranówka jest smaczna, zdrowa i bezpieczna dzięki naszym wieloletnim ogromnym inwestycjom, które polegały na zwiększeniu udziału zasobów głębinowych w systemie zaopatrzenia w wodę oraz budowie sieci wodociągowych w nowych dzielnicach Gdańska. Udało się zmodernizować istniejące ujęcia wody głębinowej, wybudowano nowe ujęcia i stacje uzdatniania wody – podkreśla Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. – Dlatego obecnie z pełnym przekonaniem promujemy picie wody z kranu, a także włączamy się w takie przedsięwzięcia, jak montaż zdrojów w gdańskich szkołach. –

Najważniejsze konkluzje z tegorocznych badań wskazują, że zdecydowana większość konsumentów wody ocenia jej jakość pozytywnie, oceny bardzo dobre lub raczej dobre przyznało wodzie 89% gdańszczan i aż 96% sopocian. Wśród gdańszczan odsetek ocen pozytywnych jest najwyższy na tle dotychczas prowadzonych badań – wzrósł z 62% w roku 2003 do 89% w badaniu tegorocznym.

plakat_A4

Najwyższy w historii jest także odsetek gdańszczan pijących wodę bezpośrednio z kranu – wzrósł z 26% w 2003 r. do 39% w roku 2015. Z kolei odsetek sopocian pijących wodę bezpośrednio z kranu wynosi 57% – podczas gdy w roku 2003 było to 42% mieszkańców.

Przekonanie mieszkańców do picia wody z kranu to proces, który SNG realizuje niemal od początku swojej działalności. Staramy się uświadomić mieszkańcom, że woda z kranu jest smaczna i wartościowa. Jest też bezpieczna do spożycia, bo spełnia rygorystyczne normy jakości wyznaczone prawem – podkreśla Serge Bosca, prezes Saur Neptun Gdańsk. – A do tego wszystkiego nie ustępuje jakością wodom butelkowanym, ale bije je na głowę podstawowym atutem: niską ceną! Litr wody z kranu kosztuje konsumenta zaledwie jeden grosz!

Zapytani o przyczyny niepicia wody z kranu respondenci najczęściej wskazywali: przywiązanie do wód butelkowych, przyzwyczajenie (!), brak zaufania do jakości wody, a także obawy przed zbytnią twardością wody, co ujawnia się poprzez zostawianie osadu i kamienia w czajniku. Zjawisko to wyjaśnia dyrektor ds. eksploatacji SNG – Stanisław Mikołajski. – Fakt obecności tzw. kamienia oznacza obecność w wodzie węglanu wapnia i magnezu. Są to minerały potrzebne organizmowi. A wytracają się one z wody podczas jej gotowania. Podobne ilości tych minerałów obecne są w wodach butelkowanych. Niedowiarkom proponuję zrobienie testu i przegotowanie wody butelkowej. Po takim teście okaże się, że ilość wytrąconego osadu będzie taka sama jak w przypadku wody kranowej.

Po raz pierwszy w historii badań SNG zapytało mieszkańców o odbiór projektu „Zdroje w gdańskich szkołach”. Za jego kontynuacją opowiedziało się aż 59% gdańszczan.

Bardzo nas cieszy taki odbiór. Projekt „Zdroje w gdańskich szkołach” to flagowy program Gdańska promujący picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży – zaznacza Serge Bosca. – Przypominam tylko, że rok 2015 jest rekordowy pod względem liczby poidełek zainstalowanych na terenie placówek oświatowych. Tylko w tym roku przybyło ich 70, podczas gdy rok wcześniej były to 22 urządzenia, a w pierwszym roku programu 20. Zapewniam, że projekt będziemy kontynuować, rozszerzając jego zakres na inne obiekty. O szczegółach naszych planów poinformujemy już w 2016 roku.

Z całością raportu można zapoznać się na stronie www.sng.com.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj