17-letni Aleksander B. został skazany na karę ograniczenia wolności i prace społeczne za malowanie graffiti.

Sąd Rejonowy w Gdyni wydał wyrok w sprawie przeciwko Aleksandrowi B., który 2006 roku – wówczas jako 17-latek, malunkami typu grafitti uszkodził ściany budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej oraz w tunelu przy ul. Morskiej – będącego w administracji Zarządu Dróg i Zieleni. Łączna wysokość strat, to 1168,29 zł.

Sąd skazał Aleksandra B.za te czyny na łączna karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania w tym czasie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Zobowiązał go także do naprawienia szkód przez zapłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni kwoty 304,53 zł w terminie 5 miesięcy od daty uprawomocnienia sie wyroku, a na rzecz Gminy Gdynia – Zarząd Dróg i Zieleni – kwotę 941,60 zł. Sąd ponadto oddał oskarżonego pod dozór kuratora.

źódło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj