Unijny projekt realizowany przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” wchodzi w końcową fazę realizacji.

To zakrojone na szeroką skalę zadanie inwestycyjne obejmuje budowę ok. 73 km sieci wodociągowej i nowej stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę i modernizację 4 stacji uzdatniania. W dziedzinie kanalizacji sanitarnej wybudowanych będzie 139 km sieci kanalizacyjnej oraz 23 przepompownie ścieków i modernizacja jednej, a także przebudowa i renowacja kolektorów i kanałów. W zakresie oczyszczania ścieków planuje się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, renowację i uszczelnienie 2,2 km kolektora odpływowego z oczyszczalni oraz budowę morskiego odcinka kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej.

Jako priorytetowe zadanie na terenie miasta Gdyni realizowana jest budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Wykonawca, którym jest firma Budimex Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie wybuduje łącznie 36 025 m sieci, które umożliwią ok. 40 000 mieszkańcom tego terenu podłączenie się do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Inwestycja ta przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na obszarze określanym jako Gdynia Zachód. Teren ten o powierzchni ok. 300 ha usytuowany jest pomiędzy osiedlami Chwarzno a Wiczlino między obwodnicą Trójmiejską a zachodnimi obrzeżami Wiczlina.

Nie mniej ważną inwestycją jest zakończona w listopadzie budowa III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino w Gdyni przy ulicy Śliskiej. Wykonawcą robót i dostawcą urządzeń do uzdatniana wody jest firma KREVOX Sp. z o.o. Tak rozbudowana stacja uzyskała wydajność uzdatnienia do 22 000 m3 wody na dobę. Dzięki temu po uzyskaniu wszelkich decyzji dopuszczających urządzenia do eksploatacji 70 tyś mieszkańców będzie mogło korzystać z wody spełniającej surowe wymagania europejskich norm środowiskowych. Wartość zadania zapisana w umowie wynosi 792 624,96 euro netto.

Po zrealizowaniu wszystkich zadań inwestycyjnych w Gdyni, Redzie, Wejherowie oraz gminie Puck i Wejherowo mieszkańcy regionu z pewnością odczują poprawę jakości usług i komfort życia. Przedsięwzięcie przyczyni się do przyspieszenia procesu przywracania czystości wód Bałtyku oraz rozwoju gospodarczego i turystyki w rejonie nadmorskim.

źródło: UM w Gdyni

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj