Urząd Miasta we Włocławku uruchomił geoportal miasta, który powstał w oparciu o dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone w Wydziale Geodezji i Kartografii UM.

Geoportal dostępny jest pod adresem http://mapa.wloclawek.eu i składa się z 4 map tematycznych. Mapa ewidencyjna prezentuje granice administracyjne miasta, granice obrębów ewidencyjnych, granice działek i ich numery, użytki gruntowe, budynki, nazwy ulic oraz numery porządkowe. Druga mapa prezentuje strukturę gruntów w zależności od formy władania. Następna mapa prezentuje strukturę użytków rolnych i gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Na czwartej mapie można sprawdzić rodzaje i grupy użytków gruntowych. Mapy posiadają przydatne funkcje: użytkownik może zmierzyć odległość i obszar. Udostępnione dane ewidencji gruntów i budynków mogą być jednak wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektu oraz oszacowania jego powierzchni.

Magistrat zastrzega, że dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prezentowane mapy mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument.

źródło: wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj