Gliwice. Do głosowania na rewitalizację zbiornika retencyjnego wykorzystano nielegalne automaty?

Gliwice. Do głosowania na rewitalizację zbiornika retencyjnego wykorzystano nielegalne automaty?
28.10.2020, o godz. 10:31
czas czytania: około 6 minut
0

Z uwagi na konieczność wybudowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka – istotnego elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic - oraz liczne, wyraźne opinie mieszkańców co do potrzeby utrzymania dotychczasowego charakteru miejsca inwestycji, tzw. Wilczych Dołów, Miasto Gliwice ogłosiło 15 października konsultacje społeczne. Ze względu na ograniczenia epidemiczne prowadzone one były wyłącznie w formie ankiety internetowej. Niestety, najprawdopodobniej doszło nieuczciwych działań podczas głosowania.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_01.03.24-01.04.24

Jak informuje UM Gliwice – aby nie utrudniać możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, szczególnie mniej biegłym w Internecie osobom starszym, zaproponowano najprostsze z dostępnych darmowych narzędzi, niewymagające dodatkowych zabezpieczeń przy oddawaniu głosu. Zastosowane narzędzie okazało się jednak niewystarczające.

Czy głosowały automaty?

Niestety wszystko wskazuje na to, że poprzez nieuczciwe działanie osób trzecich doszło do wypaczenia wyników głosowania. Już w pierwszym dniu widoczny był lawinowy przyrost oddawanych w ankiecie głosów, co mogłoby sugerować ustawienie programu automatycznie wypełniającego ankietę, niemającego nic wspólnego z prawdziwymi opiniami mieszkańców. Odpowiedzi udzielane były od kilkunastu do kilkudziesięciu razy na sekundę.

Ponieważ wyników głosowania nie można uznać za wiarygodne, ankieta w zaproponowanej formie została unieważniona. Podjęto decyzję o zastosowaniu innego narzędzia umożliwiającego poznanie opinii mieszkańców w powyższej kwestii. Będą nim badania opinii publicznej prowadzone w ramach obowiązującej umowy z profesjonalną firmą sondażową.

2 pomysły na zagospodarowanie terenu

Zbiornik retencyjny, który powstanie na potoku Wójtowianka od miesięcy jest obiektem gorących dyskusji. W kolejnych spotkaniach przedstawiciele miasta, biura projektowego oraz strony społecznej starają się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu. Pracownia 44STO, która zaprojektowała m.in. modernizację parku Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce, przygotowała dla zbiornika na Wójtowiance dwa warianty zagospodarowania – przyrodniczy i rekreacyjny.

Wariant przyrodniczy

W tym wariancie przewidywane jest zagospodarowanie terenu zbiornika przy założeniu utworzenia obszaru o jak największej wartości przyrodniczej. Planowane jest wykonanie nasadzeń różnicowanych ze względu na usytuowanie i warunki siedliskowe gatunków roślinności – w tym jak największej liczby drzew. Wariant ten zakłada, że przeważająca część terenu pełnić będzie funkcję przyrodniczą bez elementów rekreacyjnych.

Teren zagospodarowania podzielony został na strefy:

  • strefę górną zbiornika,
  • strefę skarp,
  • strefę narzutu kamiennego – czyli strefę niewykorzystywaną,
  • strefę dna – czyli strefę okresowo zalewaną.

W górnej części zbiornika zaprojektowane zostały nasadzenia o naturalnym, jednak komponowanym charakterze, z ozdobnych bylin, krzewów oraz drzew, które będą rosnąć w szpalerach wzdłuż ścieżek oraz w grupach. W warstwie runa zakłada się wysiew gatunków łąkowych, dostosowanych do siedliska. Z kolei nasadzenia na skarpach zależeć będą od ekspozycji. Na południowej, która stwarza warunki trudne dla roślin ze względu na duże nasłonecznienie oraz niedostatek wody, wysiana zostanie murawa ciepłolubna, odporna na wysychanie. Przewidziano również nasadzenia drzew, w formie małych grup.

Poniżej ścieżki na skarpie zaprojektowane zostały nasadzenia z bylin i roślin zielnych, również tolerujących siedliska suche, jednak wyższych, aby częściowo zasłonić kamienne umocnienia skarp. W tym miejscu zaplanowane zostały także nasadzenia z roślin pnących. Na skarpach o ekspozycji północnej proponuje się utworzenie łąk bylinowo-zielnych – naturalnych kompozycji z kwitnących bylin, uzupełnionych roślinami zielnymi. Dobrane tutaj zostaną gatunki pożyteczne dla owadów i małych gryzoni. Łąki uzupełnione zostaną krzewami oraz dużą liczbą drzew, które docelowo mają stworzyć rodzaj małego lasu.

Dno zbiornika zaplanowano jako łąkę jednokośną, z mieszanki roślin tolerujących zalewanie (siedliska łąk podmokłych). Planuje się stworzenie kilku połaci o różnej mieszance roślin. Wokół projektowanych obniżeń terenu, w których będzie zbierała się woda, planuje się nasadzenia roślin wodnych i przywodnych. Wzdłuż ścieżki, łąki uzupełnione zostaną o komponowane, jednak o naturalnym charakterze, rabaty z bylin. Na koronie zbiornika przewidziano wykonanie asfaltowej drogi technicznej, z której korzystać będą mogli rowerzyści, rolkarze oraz piesi. Będzie ona również wykorzystywana okazjonalnie dla dojazdu sprzętu rolniczego do pól. Wzdłuż skarp zbiornika planuje się poprowadzenie ścieżek typowo spacerowych, przy których będą się znajdować meble wypoczynkowe, takie jak ławki, leżaki, miejsca do piknikowania. Natomiast w części południowej znajdą się niewielkie podesty, które mogą służyć mieszkańcom jako miejsca wypoczynku lub punkty obserwacyjne.

Wariant rekreacyjny

Głównym założeniem tego wariantu jest udostępnienie do użytku jak największej części terenu poprzez stworzenie atrakcyjnej i urozmaiconej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Zaplanowano rozbudowaną ofertę rekreacyjną – miejsca wypoczynku, place zabaw, siłownie, instalację „land art”, z zastosowaniem materiałów takich jak drewno, kamienie, wiklina, aby zachować naturalny charakter terenu.

Planuje się również stworzenie dwóch miniparków.

Minipark północny – z polanami wypoczynkowymi, na których udostępnione zostaną leżaki oraz stoliki piknikowe, z ewentualnymi miejscami do grillowania. Jego centralnym punktem stałoby się zadaszone miejsce, które mogłoby być wykorzystywane np. podczas zielonych lekcji lub jako schronienie przed słońcem i deszczem.

Minipark południowy – przewidziane zostały w nim miejsca do odpoczynku – ławki i stoliki, częściowo zadaszone pergolami. Zaplanowano tu dużo efektownych nasadzeń, a także trawniki, które mogą być wykorzystywane do piknikowania, gry w piłkę itp. Przewidziany został także plac zabaw w nietypowej rzeźbiarskiej formie – dużej, drewnianej sowy, lisa lub wilka (w nawiązaniu do nazwy terenu).

Ze względu na niewielkie nachylenie skarp, znaczną ich część planuje się także wykorzystać w celach rekreacyjnych, np. poprzez stworzenie kolejnych miejsc do wypoczynku.

W części skarp o ekspozycji południowej przewidziane zostały dwa duże podesty o zróżnicowanych poziomach, z wbudowanymi miejscami do siedzenia oraz leżenia oraz plenerowymi meblami, np. bujakami dla dzieci, stolikami piknikowymi, ławkami itp. Na skarpie o ekspozycji północnej przewidziano zadaszone ławki oraz stoliki piknikowe pełniące funkcje punktów obserwacyjnych.

Dno zbiornika podzielone zostało na obszar dostępny dla mieszkańców oraz na część typowo przyrodniczą przeznaczoną tylko dla roślin i zwierząt. Wykorzystane tam zostaną naturalne materiały, takie jak głazy czy kłody drewniane. Dominującym akcentem ma stać się element rzeźbiarski, tzw. land art – artystyczna instalacja rozpoczynająca się na górze zbiornika małymi formami, przechodząca po skarpach, z kulminującym punktem na dnie zbiornika.

Na koronie zbiornika przewidziano wykonanie asfaltowej drogi technicznej, z której korzystać będą mogli rowerzyści, rolkarze oraz piesi. Będzie ona również wykorzystywana okazjonalnie dla dojazdu sprzętu rolniczego do pól. Wzdłuż skarp zbiornika planuje się poprowadzenie ścieżek typowo spacerowych. W części północnej ścieżka poprowadzona wzdłuż skarpy będzie się rozwidlać, dając możliwość zejścia na dno zbiornika. Planowane są również połączenia z dwoma miniparkami.

Podobnie jak w wariancie przyrodniczym, nasadzenia podzielone zostały na strefy, ze względu na warunki siedliskowe. W górnej części zbiornika zaprojektowane zostały nasadzenia o naturalnym charakterze z ozdobnych bylin, krzewów oraz drzew. Wzdłuż ścieżek zaprojektowano szpalery drzew oraz grupy drzew, krzewów i bylin. W warstwie runa zakłada się wysiew odpowiednich gatunków łąkowych. Nasadzenia na skarpach zależeć będą od ekspozycji. Na południowej skarpie, która stwarza trudne dla roślin warunki, ze względu na duże nasłonecznienie oraz niedostatek wody, wysiana zostanie murawa ciepłolubna. Przewidziano też nasadzenia drzew, w formie małych grup. Poniżej ścieżki na skarpie zaprojektowane zostały nasadzenia z bylin i roślin zielnych, a także rośliny pnące. Skarpy o ekspozycji północnej obsadzone zostaną dodatkowo dużą liczbą drzew, tak aby finalnie utworzył się w tej części teren zadrzewiony. Nasadzenia drzew uzupełnione zostaną naturalnymi kompozycjami krzewów i bylin, a w runie proponuje się roślinność łąkową z tolerancyjnych gatunków, pożytecznych dla owadów i małych gryzoni. Dno zbiornika zaplanowano jako łąkę z mieszanki roślin tolerujących zalewanie (siedliska łąk podmokłych).

Za koncepcję i wizualizacje obydwu wariantów odpowiada Pracownia 44STO.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2024