Mieszkańcy Gliwic, instalujący m.in. kolektory słoneczne czy pompy ciepła, mogą otrzymać wsparcie finansowe ze strony miasta. Od początku roku obowiązuje regulamin dotyczący dofinansowania do wybranych odnawialnych źródeł energii.

Dzięki zmianie uchwały Rady Miejskiej (nr X/151/2011 z 30 czerwca 2011 r.) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, gliwiczanie mogą korzystać z dotacji do OZE. Dotyczy to wyłącznie inwestycje wykonanych i odebranych po 1 stycznia 2012 r.

W grupie dofinansowywanych OZE znalazły się kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy. – W tym przypadku, w odróżnieniu od zasad przyznawania dotacji do modernizacji systemów grzewczych, jest możliwość uzyskania wsparcia na rozbudowę systemu nawet w nowo powstających obiektach na terenie miasta. Regulamin dotyczący OZE wpisuje się w założenia wynikające z Programu Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej, Programu Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w województwie śląskim oraz w Strategię rozwoju energetyki odnawialnej przyjętą przez Radę Ministrów – informuje Tomasz Misztal z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Mieszkańcy, którzy rozbudują system grzewczy o OZE, mogą składać wnioski do końca następnego roku po zakończeniu inwestycji. Dotacja może wynieść maksymalnie 4 tys. zł. Kwota ta nie może być jednak większa niż połowa kosztów urządzenia w przypadku kolektorów solarnych i pomp ciepła. Z kolei w odniesieniu do kotłów przystosowanych do spalania wyłącznie biomasy i spełniających wysokie kryteria niskoemisyjne – poziom finansowego wsparcia sięga 70%. Wnioski o dotację do zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane przez komisję na posiedzeniach, które odbywają się raz na kwartał.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale Wirtualne Biuro Obsługi – zakładka Środowisko i Rolnictwo / Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), a także uzyskać na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów UM (na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21) lub telefonicznie pod numerem 32/239-12-36.

– Osoby, które planują zastąpienie tradycyjnych węglowych systemów grzewczych np. na kotły gazowe, elektryczne piece akumulacyjne, podłączenie do sieci ciepłowniczej, itp., połączone z likwidacją starych palenisk węglowych, w dalszym ciągu mogą liczyć na dofinansowanie z miejskiego budżetu – mówi Tomasz Misztal.

Jednocześnie Wydział Środowiska UM informuje, że miejski samorząd nie preferuje żadnej firmy sprzedającej czy instalującej urządzenia OZE wnioskowane do dotacji.

źródło: gliwice.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj