Gliwice w gotowości czekają na zimę. Za należyte odśnieżenie odpowiadają miejskie jednostki: Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Jeśli sypnie – będzie co robić. Do odśnieżenia jest bowiem niemal 4 mln m2 ulic, chodników i alejek.

Co prawda śniegu jeszcze nie widać, ale Gliwice są już gotowe na „Akcję Zima”. Gdy pojawią się opady, na ulice wyjadą pługi, odśnieżarki i piaskarki, które na bieżąco będą odśnieżać 757 miejskich ulic, 373 przystanki komunikacji miejskiej, chodniki i ścieżki rowerowe.

Jesteśmy w pełnej gotowości i czekamy na sygnał koordynatora „Akcji Zima” w ZDM, który sprawdza prognozy oraz komunikaty z dwóch Stacji Meteorologicznych znajdujących się przy ul. Toszeckiej i Nowy Świat. „Akcja Zima” to jednak nie tylko odśnieżanie. Często, zanim jeszcze rozpoczną się opady, a już pojawiły się przymrozki, interweniujemy w sprawie śliskich nawierzchni. Najczęściej w takich przypadkach reagujemy na obiektach mostowych, które są pod szczególnym nadzorem ze względu na ich położenie i konstrukcję – tłumaczy Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Aby zoptymalizować prace, teren miasta podzielono na 12 stałych rejonów: 9 z nich obejmuje drogi, a pozostałe chodniki, przystanki komunikacji miejskiej oraz rejon przejazdu alarmowego „Akcji Zima”.

Akcja odśnieżania co roku jest prowadzona w całym mieście, trzeba jednak mieć świadomość, że w pierwszej kolejności są to główne ciągi komunikacyjne, czyli m.in. ul. Rybnicka, Pszczyńska czy Toszecka. Stale monitorujemy sytuację meteorologiczną i jesteśmy przygotowani na opady. Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie Gliwic dysponują 38 jednostkami sprzętowymi przystosowanymi do odśnieżania i likwidacji śliskości. W przypadku bezśnieżnej zimy, wykonawcy pozostają w stanie pełnej dyspozycji mimo, że miasto nie płaci za czas, w którym nie są prowadzone prace w zakresie odśnieżania lub posypywania dróg i chodników – wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

„Akcję Zima” prowadzi też Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Pracownicy MZUK pełnią specjalne dyżury na terenach administrowanych przez jednostkę we wszystkich dzielnicach Gliwic, czyli odpowiadają za odśnieżanie alejek i schodów, m.in. w parkach Chopina, Chrobrego, Starokozielskim, Szwajcarii, na Placu Grunwaldzkim, a także na skwerach (m.in. Dessau, Doncaster, Rzeźniczy, Kościuszki, Korczoka), na Placu Krakowskim, Placu Piłsudskiego, na cmentarzach komunalnych, cmentarzu radzieckim, na placach zabaw (m.in. przy ul. Dzionkarzy, Hutniczej, Gwiazdy Polarnej, Horsta Bienka) i boiskach. Odśnieżają też dachy obiektów administrowanych przez MZUK.

W ekstremalnych warunkach, przy intensywnych opadach, doba „Akcji Zima” może kosztować nawet 130 tys. zł. Gdy odśnieżanie nie jest konieczne, „Akcja Zima” nie generuje żadnych kosztów. Pełna gotowość do odśnieżania potrwa do 30 kwietnia. Oczywiście termin jej zakończenia może zostać wydłużony z powodu warunków atmosferycznych. Warto pamiętać, że za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj