W gminie Tczew trwa realizacja największej inwestycji wykonywanej w gminie. Niebawem nastąpią pierwsze podłączenia nowych dostawców ścieków. Powstały jednakopóźnienia w stosunku do pierwotnego harmonogramu w miejscowości Tczewskie Łąki.

Z końcem września przestanie funkcjonować oczyszczalnia ścieków w Szpęgawie, ponieważ nie spełnia swojej funkcji zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Ścieki, które były do niej odprowadzane ze Szpęgawy i Dąbrówki zostaną przekierowane do sieci miejskiej. Wybudowano juz kolektor tłoczny pod Kanałem Młyńskim i linią kolejową. Po podłączeniu głównej tłoczni i oddaniu do użytkowania pierwszej zlewni nastąpią pierwsze podłączenia nowych dostawców ścieków z gminy.

Przekroczono już półmetek w wykonaniu długości sieci lecz wystąpiły opóźnienia w zaawansowaniu finansowym i pierwotny harmonogram został zachwiany. Trudności wystąpiły głównie w rejonie Tczewskich Łąk ze względu na bardzo wysoki poziom wód gruntowych i konieczność odwadniania wykopów. Z tego powodu zakończenie robót do końca roku 2010 stoi pod znakiem zapytania.

Zadanie pn. „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew” realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 25 mln zł, w tym 13,7 mln zł pochodzi z dofinansowania.

W ramach zadania wybudowane zostanie 30,3 km sieci grawitacyjno-tłocznej, 19 przepompowniami ścieków i 9 przepompowniami przydomowymi. Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacyjnej w Miłobądzu, Maleninie, Mieścinie, Zajączkowie, Szpęgawie, Dąbrówce, Rokitkach i w Tczewskich Łąkach. Powstaną systemy zbierania ścieków komunalnych, które zostaną przekierowane poprzez sieć miejską do oczyszczalni w Tczewie.

źródło: gmina-tczew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj