1 października 2011 r. rozpoczyna się IV edycja “Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. we współpracy z Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Ambasadą Danii, Ambasadą Brytyjską, Związkiem Miast Polskich (patroni honorowi) zaprasza wszystkie gminy do udziału w IV edycji Konkursu.

Podstawowym kryterium w Konkursie jest skala oszczędności energii w wybranych przedsięwzięciach. Jury, w przeciwieństwie do wielu innych, ocenia rzeczywiste efekty zgłoszonych działań, a nie subiektywne opisy przedsięwzięć.

Do Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę można zgłosić: wybrane budynki użyteczności publicznej, w których w ostatnich latach przeprowadzane były przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii (np. termomodernizacja); modernizację węzła cieplnego; modernizację oświetlenia ulicznego; inne przedsięwzięcia energooszczędne na rzecz społeczności lokalnej.

Najczęstszym zgłaszanym przez gminy przedsięwzięciem jest termomodernizacja budynków publicznych. Nie zawsze jednak podjęte działania przynoszą oczekiwane wymierne rezultaty. Dlatego w III edycji konkursu Jury, postanowiło nagrodzić gminę za najlepiej przeprowadzoną termomodernizację w zgłoszonych budynkach.  

Zwycięzcą okazała się gmina miejska Lubin, która oprócz nagrody specjalnej w postaci vouchera na materiały izolacyjne firmy Rockwool o wartości 10 000 złotych, znalazła się w gronie zwycięzców zajmując pierwsze miejsce w kategorii gmin od 30.000 do 100.000 mieszkańców. Za pierwsze miejsce przedstawiciel gminy otrzymał nagrodę regulaminową w wysokości 10.000 zł oraz statuetkę i dyplom.
Na terenie Gminy Miejskiej Lubin znajduje się 227 obiektów komunalnych, w tym 61 obiektów użyteczności publicznej z czego 13  to  przedszkola a 12  to szkoły (źródło: Urząd Gminy – dane na 2009 rok).Działania termomodernizacyjne gminy przeprowadzone na terenie miasta Lubina w latach 2005-2007 obejmowały 21 obiektów oświatowych (w tym 9 placówek szkolnych i 12 przedszkolnych).Celem projektu była redukcja zapotrzebowania na energię cieplną przy jednoczesnym obniżeniu emisji  CO2. Dla budynków oświatowych, w których od kilkunastu lat nie były przeprowadzane kompleksowe prace modernizacyjne w pierwszej kolejności zostały wykonane audyty energetyczne, które określiły stan istniejących budynków i możliwe do uzyskania oszczędności a także pomogły wybrać optymalne rozwiązanie techniczne.

Łącznie ocieplono ok. 33 tys. m2 ścian zewnętrznych, 28 tys. m2 stropodachów,  wymieniono 9 tys. m2 okien i zamontowano nawiewniki w każdym pomieszczeniu.  Ponadto zmodernizowano 21 układów centralnego ogrzewania wymieniając m.in. grzejniki i montując zawory termostatyczne. Średnio dla budynków uzyskano 35% oszczędności energii w stosunku do zużycia energii w 2006 roku. (źródło: Dane z III edycji Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce)

Aż 60% oszczędności energii uzyskano w Szkole Podstawowej nr 12 wybudowanej w technologii UW-2Ż-cegła żerańska, w której w 2005 roku wykonano kompleksową termomodernizację. (źródło: Dane z III edycji Konkursu na nanjbadziej efektywną energetycznie gminę w Polsce)

Gminy zainteresowane udziałem w Konkursie powinny na wstępie przesłać do Sekretariatu Konkursu wypełnioną kartę uczestnictwa, która stanowi podstawę do dalszych kroków. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie danych w systemie on-line oraz przesłanie wyników z podpisem władz jednostki do siedziby sekretariatu KAPE. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Termin składania kart uczestnictwa mija 10 stycznia 2012 r. Wypełnianie zgłoszenia on-line zakończy się 15 lutego 2012 r. W kwietniu na uroczystej Gali zostaną ogłoszone wyniki.

Sekretariat Konkursu prowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie.(tel. 22 626-09-10)

Regulamin Konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.kape.gov.pl/konkursdlagmin


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj