Blisko 5 tys. ton azbestu planują usunąć jeszcze w tym roku gminy z Warmii i Mazur. Będzie to możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu, jakie na ten cel przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Z roku na rok zmniejsza się ilość materiałów zawierających azbest, które zalegają na dachach nieruchomości na Warmii i Mazurach. W minionym roku w działania z tym związane zaangażowało się 75 gmin, z terenu których usunięto prawie 3,4 tys. ton eternitu. Było to możliwe dzięki specjalnemu programowi dotacyjnemu, które uruchomił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wielbark zutylizuje najwięcej

W tym roku z takiej pomocy zdecydowało się skorzystać 90 gmin. Zgodnie z przyjętym regulaminem programu o dotacje mogły starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie mogła być wyższa niż 680 zł. Spośród zgłoszonych wniosków najwięcej, bo aż 224 tony, azbestu usunie gmina Wielbark, która po raz pierwszy przystąpiła do programu.

– O tym, że jako gmina Wielbark przystępuje do programu informowaliśmy m.in. podczas spotkań sołeckich – powiedziała Barbara Pac, inspektor w Urzędzie Gminy w Wielbarku i dodała, że apel nie pozostał bez echa. Azbest zniknie bowiem z dachu 24 gospodarstw, w tym m.in. z Wielbarka, Wesołowa, Kucborka i Zabiel. – Na pewno jako gmina przystąpimy do programu „Azbest” także w przyszłym roku, ponieważ według szacunków na naszym terenie mamy ok. 1750 ton tego groźnego minerału – zapowiedziała B. Pac.

Tym razem także spółki

W tym roku o pozyskanie środków, oprócz samorządów, mogły starać się spółki prawa cywilnego i handlowego. Z tej okazji skorzystało kilka podmiotów z terenu Bartoszyc, Pisza, Barcian i Sępopola. – Cieszymy się, że nasza propozycja spotkała się z takim odzewem wśród naszych nowych beneficjentów – mówi Tadeusz Ratyński, I z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. Jak powiedział, bez wątpienia jednak najwięcej azbestu usuną samorządy. I trzeba przyznać, że w perspektywie minionych lat ilość zutylizowanego azbestu jest naprawdę duża.

W tym roku swoje siły w pozyskiwaniu środków z funduszy połączyły gminy zrzeszone w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”, w tym m.in. Ełk, Stare Juchy, Prostki, Kalinowo, Biała Piska, Gołdap, Dubeninki. W sumie z terenu tych gmin zostanie usuniętych ok. 600 ton eternitu. Pozwoli to gminom najprawdopodobniej wynegocjować korzystniejszą cenę utylizacji azbestu. Działania związane z bezpiecznym usunięciem groźnego minerału rozpoczną się najprawdopodobniej w czerwcu. Wszystko zależy od tego, kiedy poszczególne gminy ogłoszą stosowne przetargi.

źródło: WFOŚiGW w Olsztynie

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest:

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj