Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Tag: azbest

Łącznie artykułów: 20.

Odpady zawierające azbest – problem nadal aktualny

Odpady zawierające azbest – problem nadal aktualny

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, Polska nie ma możliwości dotrzymania terminu usunięcia materiałów zawierających azbest, ustalonego na koniec 2032 r. Po ponad 12 latach od uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” usunięto zaledwie niecałe 17% z ok. 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych.

Dopłacają do usuwania rakotwórczego azbestu

Dopłacają do usuwania rakotwórczego azbestu

W wielu polskich miastach i wsiach trwają programy dofinansowujące usuwanie szkodliwego dla zdrowia azbestu. W ich ramach uzyskać można nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających ten rakotwórczy materiał. W poznańskim programie wnioski można składać do końca kwietnia.

Usuwanie azbestu z całkowitym zwrotem kosztów

Usuwanie azbestu z całkowitym zwrotem kosztów

W Poznaniu rozpoczął się nabór wniosków do miejskiego programu "Azbest", w którym mieszkańcy mogą uzyskać nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu wyrobów zawierających ten szkodliwy minerał. Wnioski składać można do końca kwietnia.

Dolnośląskie: usunięto ponad 200 ton azbestu

Dolnośląskie: usunięto ponad 200 ton azbestu

W siedemnastu miejscowościach na terenie gminy Oleśnica, m.in. w Bogusławicach, Poniatowicach, Nowoszycach i Sokołowicach usunięto z budynków płyty azbestowe. Akcję kosztującą ok. 100 tys. zł wesprze dotacją w wysokości ok. 85 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

NIK: zbyt wolno usuwamy azbest

NIK: zbyt wolno usuwamy azbest

Według szacunków NIK przy obecnym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest, prace te będą trwały ok. 200 lat. Mimo stworzenia ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa, tempo usuwania azbestu jest zbyt wolne, a program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009–2032 nie jest realizowany.

Ile jest azbestu na Mazowszu?

Ile jest azbestu na Mazowszu?

Aż 93% mazowieckich gmin (293) wykazało obecność azbestu na swoim terenie. Mazowsze jest jednym z najlepiej zinwentaryzowanych regionów w kraju. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na terenie mazowieckich gmin znajduje się ponad 970 tys. ton wyrobów zawierających azbest, z czego 917 tys. ton wciąż czeka na unieszkodliwienie.

Złóż wniosek, pozbądź się azbestu

Złóż wniosek, pozbądź się azbestu

Mieszkańcy Krakowa mogą ubiegać się o dotacje na usunięcie azbestowych elementów ze swoich posesji. Na stronie bip.krakow.pl dostępny jest nowy regulamin ubiegania się o dofinansowanie do unieszkodliwienia tego niebezpiecznego materiału.

Azbest pod kontrolą NIK

Azbest pod kontrolą NIK

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Rozpoczynająca się kontrola ma wykazać, co udało się do tej pory zrobić i co przeszkadza w sprawnej realizacji projektu. Wyniki będą znane jesienią tego roku.

css.php
Copyright © 2024