Usuwanie azbestu, zmiana sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny oraz kompostowniki – to trzy programy dotacyjne, które w trosce o środowisko proponuje swoim mieszkańcom Gmina Brwinów.

Wszystkie trzy programy finansowane mają być przez Brwinów w 100% ze środków własnych gminy.

Usunięcie azbestu – dotacja pokryje 95% kosztów 

Gmina Brwinów dofinansowuje usunięcie azbestu już od 2015 r. W tym roku kwota jednorazowej dotacji w wysokości 95% udokumentowanych fakturami wydatków została zwiększona do 5000 zł w jednym roku. Mogą ją uzyskać osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy, składając wniosek do 31 października br. Więcej informacji na temat dofinansowania na usunięcie azbestu udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Brwinowie.

Azbest to niebezpieczna substancja, która do lat osiemdziesiątych była jednym z najpopularniejszych składników materiałów budowlanych, m.in. do produkcji okryć dachowych. Ma działanie chorobotwórcze i może być przyczyną np. raka płuc. Ponieważ jest to materiał niebezpieczny, jego demontażem, wywozem i utylizacją mogą zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane firmy, dysponujące odpowiednim sprzętem zapobiegającym zanieczyszczeniu otoczenia.

Wymiana pieca – 75% kosztów ale również z ograniczeniem kwotowym

Gmina Brwinów kontynuuje również program zachęcający do zmiany sposobu ogrzewania. Mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji na zmianę systemu ogrzewania polegającą na modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła/pieca węglowego na kocioł/piec gazowy albo elektryczny. W przypadku braku sieci gazowej możliwe jest uzyskanie dotacji również na kocioł/piec opalany pelletem.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych z terenu gminy. Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup pieca/kotła, w wysokości 75% kosztów udokumentowanych fakturą, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Tegoroczny nabór wniosków został przedłużony do 31 lipca br.

Kompostowniki dla mieszkańców i ulgi w opłatach za odbiór śmieci

Do dbania o środowisko gmina Brwinów zachęca już od kilku lat, realizując program „Kompostowniki dla mieszkańców”, który niesie za sobą korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Dzięki kompostownikowi można zagospodarować odpady zielone, a także otrzymać ulgę w opłatach za odbiór śmieci. Ulga jest udzielana tym mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, którzy zrezygnują z odbioru odpadów zielonych, a zadeklarują całkowite ich kompostowanie w przydomowym ogródku. Dzięki temu opłata za śmieci będzie niższa o 6 zł od osoby. (Aby skorzystać z ulgi, można mieć również inny kompostownik, nie tylko przekazany przez gminę).

Do wyboru są dwa rodzaje pojemników, mniejszy o pojemności 700 l jest zamykany na górną klapę oraz posiada dolne otwory pozwalające na wybieranie powstałego kompostu, natomiast w większym pojemniku o pojemności 1100 l górna część jest otwarta. Do produktu jest załączona instrukcja montażu, obsługi i prawidłowego kompostowania. O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o bezpłatny kompostownik mogą składać mieszkańcy, od których gmina Brwinów odbiera odpady i którzy nie zalegają z płatnościami z tego tytułu (samo wystąpienie z wnioskiem o kompostownik nie jest powodem do składania nowej deklaracji). Zespół ds. Gospodarowania Odpadami przydziela po jednym kompostowniku na nieruchomość, niezależnie od liczby mieszkańców. Kompostownik będzie można otrzymać po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy na bezpłatne użyczenie na okres 5 lat. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną czas oczekiwania na otrzymanie kompostownika wynosi ok. 2-3 miesięcy.

Czytaj więcej

Skomentuj