Mieszkańcy Krakowa mogą ubiegać się o dotacje na usunięcie azbestowych elementów ze swoich posesji. Na stronie bip.krakow.pl dostępny jest nowy regulamin ubiegania się o dofinansowanie do unieszkodliwienia tego niebezpiecznego materiału.

Weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych. Całość odbywa się w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające dachy pokryte wyrobami zawierającymi azbest, a także osoby, które mają zgromadzone odpady azbestowe. Wnioski, a także regulamin ubiegania się o dotację dostępne są na stronie bip.krakow.pl.

Warto pamiętać, że w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono kwotę 50 tys. zł na ten cel. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków budżetowych przeznaczonych w 2015 r. na realizację. Po wyczerpaniu środków na usuwanie azbestu w tym roku kolejne wnioski będą rozpatrywane za rok. W razie zmiany regulaminu wymagane będzie złożenie nowego wniosku.

Dodatkowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (nr tel. 12 616 87 89).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj