Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Ministerstwo Gospodarki podsumowuje "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu"

Ministerstwo Gospodarki podsumowuje
jwo
31.03.2015, o godz. 9:56
czas czytania: około 3 minut
0

Przyjęty w 2009 r. przez Radę Ministrów „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" będący kontynuacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" doczekał się pierwszego podsumowania - za lata 2009-2014.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

W ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA) przyjętego przez Radę Ministrów, w celu walki ze szkodliwym dla zdrowia azbestem Ministerstwo Gospodarki realizuje działania w pięciu blokach tematycznych. Składają się na nie: zadania legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, monitoring realizacji POKA oraz działania w zakresie ochrony zdrowia.

Ministerstwo Gospodarki informuje, że zrealizowało w latach 2009-2014 71 projektów edukacyjno-informacyjnych mających na celu zwiększenie aktywności samorządów. W sumie we wspomnianym okresie we wszystkich działaniach, które uzyskały wsparcie finansowe z resortu przeszkolono 4 497 osób, zaś na zadania edukacyjno-informacyjne wydano 4,13 mln zł. W ramach działań przeprowadzono szereg szkoleń lokalnych dla ochotniczych straży pożarnych, straży miejskiej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Łączenie w latach 2010-2011 i 2013-2014 przeszkolono 857 osób. Ponadto w przeprowadzonym trzyletnim cyklu szkoleń dla administracji samorządowej uczestniczyło 2 934 osoby.

Z wyliczeń w ramach zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest wynika, że do końca 2013 r. łącznie udało się unieszkodliwić w sposób udokumentowany 1,57 mln Mg odpadów azbestowych. Jednym z warunków skutecznego przyspieszenia tempa usuwania szkodliwych wyrobów jest przede wszystkim opracowanie gminnych programów usuwania azbestów oraz gromadzenie rzetelnych informacji na temat ilości i rozmieszczenia tych wyrobów. W latach 2009-2014 Ministerstwo Gospodarki udzieliło na te działania wsparcia finansowego 967 jednostkom samorządu terytorialnego. W efekcie czego 84 proc. gmin w kraju wprowadziło dane ze swojego terenu do Bazy Azbestowej.

W 2013 r. opracowano także nowoczesny Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP) do monitorowania realizacji Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Tzw. ESIP integruje informacje z Bazy Azbestowej z danymi przestrzennymi. System umożliwia gromadzenie zbioru danych na wybranych poziomach szczegółowości, obiektywną i kompleksową weryfikację inwentaryzacji wyrobów z azbestem, usprawnia proces podejmowania decyzji oraz zwiększa efektywność zarządzania procesem realizacji POKA.

Ministerstwo informuje, że działania przyniosły pozytywny efekt. W gminach o największym zanieczyszczeniu azbestem, czyli w Szczucinie i Ogrodzieńcu, udało się całkowicie wycofać z użytkowania wyroby z azbestu. Co więcej, wszystkie byłe zakłady produkujące wyroby zawierające azbest zostały oczyszczone i uporządkowane, zaś w większości z nich jest prowadzona dziś inna działalność gospodarcza. Udokumentowano również umiarkowany stopień zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w Polsce.

Działania polskiego rządu nie przeszły bez echa. Doceniła je m.in. Unia Europejska, która w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2013 r. wezwała państwa członkowskie do przeprowadzenia za przykładem Polski oceny skutków oraz analizy kosztów w odniesieniu do planu działania na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu do 2028 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją w postaci pliku .pdf:

Informacja o realizacji w latach 2009-2014 „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do
css.php
Copyright © 2024