W Chełmie usunięto 11,5 tys. m kw. odpadów azbestowych. Za skuteczną realizację programu miasto otrzymało specjalne podziękowania.

Program przeprowadzony został w Chełmie i województwie lubelskim w latach 2014-2016 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.Dzięki dofinansowaniu udało się zrealizować blisko 100 wniosków.

Za realizację całego przedsięwzięcia Chełm otrzymał specjalne podziękowanie od Marszałka Województwa Lubelskiego.

Dodatkowo w mieście przeprowadzana jest miejska akcja, dzięki której można pozbyć się dachu pokrytego eternitem. Zgodnie z zasadami programu, mieszkańcy do wyboru mają dwa warianty: usunięcie azbestowego pokrycia dachu, transport i utylizację lub tylko transport i utylizację. Wnioski o bezpłatną rozbiórkę, transport i utylizację eternitu składać można przez cały rok.

Wartość programu dla całego województwa lubelskiego wynosi ponad 50 mln zł, z czego 85 proc. finansuje Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Pozostała kwota to środki własne województwa.

Czytaj więcej

Skomentuj