Ponad 4 tys. ton azbestu usunięto przez ostatni rok na Dolnym Śląsku. Zlikwidowano go m.in. z dachów budynków gospodarczych i domów jednorodzinnych.

– Do końca 2032 r. w całym kraju wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i unieszkodliwione – przypomina Aleksander Marek Skorupa prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Udzielone wsparcie

Wiedzą o tym mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy podjęli intensywne działania w celu usunięcia azbestu z najbliższego otoczenia. Ich akcja została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Właściciele budynków, do budowy których użyto azbest nie powinni samodzielnie usuwać tego materiału. – Konieczna jest interwencja wyspecjalizowanych firm i przewiezienie zdemontowanego materiału na składowiska – mówi A. Skorupa. To oczywiście generuje koszty. Jednakże mieszkańcy mogą sięgnąć po środki oferowane np. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczył na tego typu działania w regionie dolnośląskim ponad 1 mln 58 tys. zł. Wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosło ponad 750 tys. zł. Dofinansowanie zostało udzielone samorządom, które potem rozdysponowały środki m.in. dla osób fizycznych, a także przedsiębiorców.

Liderzy w woj. dolnośląskim

Do tegorocznego konkursu przystąpiły 62 gminy. Liderami w zbiórce niebezpiecznego materiału okazały się: gmina Oleśnica (313 ton), Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 (237 ton), gmina Chocianów (216 ton) i gmina Wrocław (181 ton). – Samorządy mogły uzyskać do 85 procent dotacji. Środki zostały przeznaczone na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – poinformował A. Skorupa. Warunkiem przystąpienia do konkursu było wcześniejsze przeprowadzenie przez JST inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Gminy musiały także przedstawić aktualny program usuwania tego materiału, zatwierdzony przez Radę Gminy.

W latach 2011-2014 usunięto w tym regionie ponad 6,3 tys. ton azbestu. Dofinansowanie z Funduszy wyniosło łącznie ponad 3,6 mln zł (WFOŚiGW we Wrocławiu wypłacił ok. 1,6 mln zł a NFOŚiGW 2 mln zł). Azbest usuwano na terenie 60 gmin. W regionie zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2012 – było ok. 24,2 tys. ton wyrobów azbestowych.

Czytaj więcej

Skomentuj