Dolnośląskie samorządy mogą pozyskać około 1,7 mln zł na usuwanie azbestu w konkursie, który ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wnioski można składać od czwartku.

Popularne niegdyś pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych, a dokładnie zawarte w nich włókna mogą wywoływać groźne choroby: pylicę, a nawet nowotwory. Właściciele budynków, do budowy których użyto azbest nie powinni samodzielnie usuwać tego materiału. – Konieczna jest interwencja wyspecjalizowanych firm i przewiezienie zdemontowanego materiału na składowiska – podkreśla Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. To oczywiście powoduje koszty, na poniesienie których nie każdy może sobie pozwolić. Z pomocą mieszkańcom po raz kolejny przychodzą wojewódzkie fundusze ekologiczne.

W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na działania w województwie dolnośląskim ponad 980 tys. złotych. Wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniesie ponad 686 tys. złotych. Obecnie trwają negocjacje z NFOŚiGW i przyznane środki mogą ulec jeszcze zwiększeniu. Dofinansowanie zostanie udzielone samorządom, które potem rozdysponują środki m.in. dla osób fizycznych, a także przedsiębiorców. Mieszkańcy będą mogli otrzymać bezzwrotne dofinansowanie od gmin na jego usunięcie w wysokości nawet do 100 procent kosztów. – Samorządy mogą uzyskać do 85 procent dotacji. Te środki zostaną przeznaczone na: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – mówi, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wcześniejsze przeprowadzenie przez JST inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Gminy musza także przedstawić aktualny program usuwania tego odpadu, zatwierdzony przez Radę Gminy.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Konkurs jest realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” . Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ul. Jastrzębia 24) oraz w jego oddziałach w: Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 8; Legnicy, ul. Okrzei 16; Jeleniej Górze, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie od dnia 07.01.2016 r. do dnia 15.02.2016 r. do godziny 15.30.

Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie ponad 1,8 mln z NFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tylko w 2015 r. na Dolnym Śląsku usunięto ponad 4 tys. ton azbestu, m.in. z dachów budynków gospodarczych i domów jednorodzinnych. Do ubiegłorocznego konkursu przystąpiły 62 gminy. Liderami w zbiórce niebezpiecznego materiału okazały się: gmina Oleśnica (313 ton), Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 (237 ton), gmina Chocianów (216 ton) i gmina Wrocław (181 ton).

W latach 2011-2014 usunięto w woj. dolnośląskim ponad 6,3 tys. ton azbestu. Dofinansowanie z Funduszy wyniosło łącznie ponad 3,6 mln zł. Azbest usuwano na terenie 60 gmin. W regionie – zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2012 – było około 24,2 tys. ton wyrobów azbestowych. – Do końca 2032 r. w całym kraju wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i unieszkodliwione – mówi Aleksander Marek Skorupa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj