23 października podpisano jedenastą w województwie pomorskim umowę o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie z Funduszu Spójności otrzyma projekt pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Zadania Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. polegają m.in. na:
– uporządkowaniu gospodarki ściekowej i ograniczenie spływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych,
– zwiększeniu stopnia skanalizowania aglomeracji Gniewino z 36,3 proc. obecnie do 47,5 proc. w roku 2012,
– zwiększeniu ilości ścieków możliwych do przyjęcia i oczyszczenia przez oczyszczalnię Gniewino oraz dostarczenie mieszkańcom Perlina wody spełniającej parametry przeznaczenia do spożycia przez ludzi.

W związku z założeniami planowane jest wybudowanie 11,2 km kanalizacji sanitarnej oraz 4,7 km sieci wodociągowej na terenach miejscowości Gniewino i Perlino. Ponadto, zakres zadania obejmuje również modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gniewinie. Kwota dofinansowania z I priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 11 504 095,93 PLN przy koszcie całkowitym zadania wynoszącym 20 192 188,82 PLN brutto.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj