Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie otrzymało potwierdzenie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia przygotowanego w ramach I osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” przez gnieźnieńskie przedsiębiorstwo przekracza 37,1 mln zł, natomiast maksymalne dofinansowanie wyniesie 31,5 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na budowę 7,93 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj