Osiem osób zostało oskarżonych przez prokuraturę w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów w miejscowości Gorlice (woj. małopolskie) na terenie byłej rafinerii Glimar. Oskarżeni zarobili na procederze niemal 3 mln zł. Teraz będą musieli zapłacić 500 tys. zł kary i grozi im do 12 lat więzienia.

Na początku czerwca bieżącego roku do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu skierowano akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych na terenie nieruchomości byłej rafinerii nafty w Gorlicach.

500 tys. zł kary za nielegalne magazynowanie niebezpiecznych odpadów

O sprawie pisaliśmy jeszcze w 2017 r. Sygnały o nielegalnym procederze dotarły do urzędników od mieszkańców. To oni jako pierwsi zauważyli beczki z chemikaliami i powiadomili o tym burmistrza Gorlic.

Po ujawnieniu nielegalnego gromadzenia odpadów na terenie byłej rafinerii Glimar, w tym odpadów niebezpiecznych, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili kontrolę. WIOŚ nałożył na spółkę odpowiedzialną za nielegalne magazynowanie odpadów administracyjną karę pieniężna w wysokości niema pół miliona złotych oraz wydał decyzję wstrzymującą jej działalność.

W związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przez przedstawicieli spółki przestępstwa z art. 160 kodeksu karnego została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Gorlicach, która w czerwcu skierowała akt oskarżenia wobec ośmiu osób z zarzutem działalności w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych.

Jak działali przestępcy?

Z ustaleń prokuratury wynika, że członkowie grupy sukcesywnie przyjmowali od ustalonych podmiotów gospodarczych odpady i substancje chemiczne pozorując ich przekazywanie podmiotom pełniącym jedynie funkcję tzw. słupów.

Ponadto transportowali oni odpady i substancje chemiczne niezgodnie z ich przeznaczaniem wynikającym z dokumentów przewozowych. Następnie składowali je na terenie byłej rafinerii nafty w Gorlicach. Pomimo świadomości zagrożeń dla zdrowia ludzkiego zdrowia i środowiska, oskarżeni kontynuowali przestępczą działalność, osiągając korzyści majątkowe o łącznej kwocie ok. 2,8 mln zł. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Jak podkreślali w poniedziałek w trakcie konferencji prasowej minister Jacek Ozdoba oraz przedstawiciele służb, rozbicie grupy przestępczej było możliwe dzięki współpracy na linii prokuratura – Inspekcja Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj