Gorzowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła współpracuje z pszczelarzami i udostępnia im miejsca pod pasieki. Obecnie na jej terenach znajduje się ponad 70 uli, w których żyje ok. 7 mln pszczół.

– PGE Energia Ciepła jest spółką odpowiedzialną społecznie. Dlatego gdy tylko pojawia się możliwość, to zawsze z ogromną chęcią wspieramy proekologiczne projekty – przekazał dyr. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. Wojciech Dobrak.

Dodał, że pracownicy elektrociepłowni we współpracy z Nadleśnictwem Kłodawa cyklicznie, w formie wolontariatu, sadzą drzewa w okolicznych lasach. Udostępnienie terenów elektrociepłowni pod pasieki to kolejna inicjatywa, która ma pozytywnie wpływać na lokalne środowisko.

– Cieszymy się, że w taki sposób możemy pomóc pszczelarzom – dodał Dobrak.

Spośród ponad 70 uli znajdujących się na terenach elektrociepłowni ok. 50 jest ustawionych na składowisku żużla i popiołu w podgorzowskim Janczewie. Kolejne 23 znajdują się na terenie samej elektrociepłowni przy ul. Energetyków w Gorzowie. W pasiece w Janczewie znajduje się tzw. szkółka.

– Są to tzw. pszczele odkłady. Młode osobniki dochodzą do pełni sił produkcyjnych, zapylają lokalne rośliny, przynoszą nektar i powoli się rozwijają. Następnie przygotowywane są do zimowania, żeby w kolejnym sezonie mogły być wywiezione na plantacje. Takich miejsc jest niestety coraz mniej. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz odległość od zabudowań, na składowisku panują idealne warunki do ich rozwoju – wyjaśnił opiekun części pasiek na terenach gorzowskiej elektrociepłowni Zenon Piniewski.

Czytaj więcej

Skomentuj