Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie jest od pewnego czasu kwestionowane zwłaszcza ze względu na zawartość nieorganicznych i organicznych substancji zanieczyszczających, w tym śladowe ilości leków oraz hormonów. Z tego względu w Szwajcarii wprowadzono stopniowo zakaz wykorzystywania osadów ściekowych, które od roku 2008 muszą podlegać spalaniu.

Poza różnymi sposobami termicznej utylizacji osadów zintegrowane piece w systemach WTE oraz połączenie ze spalaniem odpadów domowych to najoszczędniejsze rozwiązania i są one z powodzeniem stosowane.

Szacuje się, że roczna produkcja osadów ściekowych w Szwajcarii wynosi 280.000 ton (sucha masa). Osady są poddawane trawieniu lub stabilizacji już w samych instalacjach obróbki osadu, przez co tracą około 20% do 30% swej masy. Wobec tego rocznie pozostaje do utylizacji 200.000 ton suchego osadu ściekowego. Biorąc pod uwagę fakt, że nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej znajdują się w fazie początkowej, mogą on oprzeć się na doświadczeniach Szwajcarii poprzez zastosowanie synergii pomiędzy utylizacją odpadów stałych a osadów ściekowych oraz rozwiązaniami technicznymi.

O gospodarce osadami ściekowymi w Szwajcarii opowiadać będzie Luciano Pelloni (TBF + Partner AG) podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych" w Starachowicach (22-24 września 2009 r.). Biorąc pod uwagę, że termiczne przekształcanie osadów ściekowych może być nie tylko efektywną, ale niejednokrotnie niemal jedyną metodą ich zagospodarowania, coraz więcej oczyszczalni ścieków decyduje się wprowadzić właśnie tego rodzaju technologie. Stąd też organizowana kolejna edycja konferencji jest  doskonałą okazją ku temu, aby nie tylko zaprezentować działające już instalacje, jak np. w Radomiu, ale przedstawić szereg rozpoczętych inwestycji, przedyskutować oraz wskazać najważniejsze problemy i działania wspierające osiągnięcie założonych celów.

Więcej informacji dotyczących konferencji oraz jej szczegółowy program można pobrać tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj