17 września przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie otrzymali od Przemysława Gonery, prezesa zarządu WFOŚiGW w Poznaniu potwierdzenie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew”.

Projekt zaakceptowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przewiduje budowę ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pleszew, Lenartowice i Zielona Łąka, a także przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielona Łąka. Wykonanie tych zadań umożliwi przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 351 mieszkańców aglomeracji Pleszew. Całkowity koszt projektu wynosi 20,8 mln zł (netto), w tym wartość przewidywanego dofinansowania maksymalnie 10,2 mln zł.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj