Kosztem blisko 135 mln euro w ciągu pięciu lat zrealizowano projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach”, jedną z największych w kraju i największą w historii Tychów inwestycję tego typu współfinansowaną z Funduszu Spójności.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano m.in. 333 km nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Dzięki inwestycji ponad 21 tys. mieszkańców Tychów może podłączyć swoje posesje do nowej kanalizacji.

Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach” realizowany pod hasłem „Czyste Tychy kanalizacja” rozpoczął się w 2005 r. i był podzielony na sześć najważniejszych kontraktów. Pięć z nich obejmowało budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrzeżnych dzielnicach miasta, takich jak Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, Wilkowyje, Mąkołowiec, Czułów oraz Stare Tychy. Kontrakt szósty dotyczył modernizacji części osadowej na oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach, w wyniku której tyska oczyszczalnia samodzielnie produkuje energię cieplną i elektryczną w całości pokrywającą zapotrzebowanie oczyszczalni.

Za dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 75 mln euro oraz środki gminy wybudowano nie tylko sieć kanalizacji sanitarnej spełniającej, ale także 27 przepompowni ścieków. Ponadto w ramach inwestycji wybudowano i zmodernizowano 167 km kanalizacji deszczowej oraz uregulowano 32 km rowów i potoków.

W ramach projektu, przy współpracy z przedstawicielami Nadleśnictwa, zmodernizowano Rów Wygorzelski, przebiegający przez las łęgowo-olchowy określany mianem „Polskiej dżungli”. Prace na terenie łęgu w większości wykonywane były ręcznie, a podczas ich realizacji nie wycięto żadnego drzewa.

Realizując inwestycję musiano skorzystać również z pomocy archeologa oraz sapera. Podczas prac budowlanych wykonawcy natknęli się na fragment drewnianego wodociągu z początku XIX wieku oraz na pociski artyleryjskie i niewybuchy z czasów II Wojny Światowej. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj