Dziś sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski weźmie udział w uroczystym podpisaniu kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Unieściu dotyczy realizacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mielno.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla Gąsek i Unieścia – turystycznych miejscowości zlokalizowanych na terenie gminie Mielno. Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 18 374 479 PLN, natomiast wartość dofinansowania 8 148 060 PLN.

Jest to już druga umowa dotycząca realizacji PO IiŚ zawarta przez WFOŚiGW w Szczecinie.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj