Na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek – II etap” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku otrzymało dotację z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt obejmuje m.in. budowę ponad 15 km kanalizacji sanitarnej i pięciu przepompowni ścieków, modernizację oraz rozbudowę ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota”, a także przebudowę głównej przepompowni ścieków. Ponadto zostanie dostarczony i wdrożony system zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie ponad 3000 mieszkańców, w wyniku czego stopień skanalizowania aglomeracji osiągnie wskaźnik powyżej 92%. Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę jakości wody pitnej oraz ochronę wód podziemnych, z których czerpana jest woda pitna dla mieszkańców Włocławka. Dzięki realizacji projektu poprawi się także stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 56,7 mln zł, z czego 28,5 mln zł będzie pochodziło z Funduszu Spójności.
(mm)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj