W okresie ostatnich 3 lat w Toruniu wybudowano łącznie prawie 51 km kolektorów sanitarnych i deszczowych, dwie podczyszczalnie wód deszczowych, dwie tłocznie ścieków oraz 7 ,8 km odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej, które dzięki staraniom Toruńskich Wodociągów, zostały włączone do Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Łączny koszt wybudowania systemu ściekowego dla tych osiedli wyniósł dla Kontraktu W06 około 13,8 mln euro oraz dla Kontraktu W06/1 około 768 tys. euro. Wymiernym efektem ekologicznym kontraktu współfinansowanego ze środków unijnych będzie likwidacja około 1300 szamb zlokalizowanych na osiedlu Bielawy-Grębocin oraz Czerniewice. W trakcie trwania kontraktu FS ze środków Gminy Miasta Toruń wybudowano nowe nawierzchnie ulic takich jak: Luba, Nowotarska, Kielecka i Krynicka na OM Grębocin – Bielawy oraz Gajowa, Zdrojowa i Ustronna na OM Czerniewice.

Równolegle z podstawowymi robotami kanalizacyjnymi poza programem FS zamontowano wpusty uliczne w następujących ulicach: Barwna, Suwalska, Elbląska, Koszalińska, Szczecińska, Karolinki, Katarzynki, Małgorzatki, Słodka, Czekoladowa, Płocka, Legnicka i Ostrołęcka na OM Grębocin – Bielawy oraz Matysiaków, Familijna i Włocławska na OM Czerniewice.

Kolejnym korzystnym aspektem Kontraktu W06 była budowa głównych kolektorów deszczowych w ciągu ul. Olsztyńskiej, która w niedalekiej przyszłości umożliwi rozpoczęcie II etapu modernizacji ul. Olsztyńskiej jako drogi krajowej nr 15 Toruń – Olsztyn.

Głównymi Wykonawcami Kontraktu W06 oraz W06/1 są Hydrobudowa Gdańsk – Lider Konsorcjum oraz Melbud Grudziądz – Partner Konsorcjum. Nadzór Inwestorski nad przebiegiem realizacji Kontraktów sprawuje Inżynier Kontraktu – Konsorcjum BCEOM French Engineering Consultants. Funkcję Zarządzającego Projektem FS od września 2003 roku sprawuje Spółka Toruńskie Wodociągi.

źródło: www.fs-torun.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj