Green Genius planuje w tym roku budowę nowej elektrowni słonecznej o mocy 32 MW. Produkowana w niej energia trafi do klientów biznesowych. Do połowy 2022 r. w planach jest z kolei stworzenie elektrowni PV o łącznej mocy 154 MW. W zeszłym roku firma wygrała dwa przetargi na projekty parków solarnych o łącznej mocy 79 MW.

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku Green Genius wygrał aukcje OZE, w wyniku czego firma zrealizuje projekty elektrowni o łącznej mocy 79 MW, w tym dwie elektrownie fotowoltaiczne o mocy 8 MW oraz 63 o mocy 1 MW w różnych regionach Polski.

Łączna wartość inwestycji to 57 mln euro. Firma planuje też realizację innych elektrowni solarnych o łącznej mocy 32 MW, które będą zaopatrywać przedsiębiorstwa w zieloną energię na warunkach rynkowych.

Obecnie Green Genius kończy budowę farm fotowoltaicznych o mocy 43 MW na terenie całego kraju. Są one częścią projektu wygranego w aukcjach w 2019 r. Łączna wartość zaplanowanych oraz realizowanych inwestycji wyniesie ponad 100 mln euro.

–  Coraz więcej firm deklaruje chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej, jednak – jak pokazują badania New Climate Institute – tylko 8 proc. z nich ma wypracowaną strategię, która pozwoli ją osiągnąć. Co więcej, w tym momencie tylko 20 proc. z nich korzysta z własnych źródeł energii odnawialnej, a aż 70 proc. polega na zakupie certyfikatów, które mają niewielkie znaczenie dla prawdziwej transformacji energetycznej. W odpowiedzi planujemy rozwijać parki PV, które na warunkach rynkowych będą sprzedawać energię klientom biznesowym oraz na giełdzie energii. Wiele dużych firm w Polsce jest już zainteresowanych kupnem zielonej energii, powstałej dzięki parkom fotowoltaicznym – powiedział Ruslan Sklepowicz, prezes Green Genius dodając, że w krajach południowych taki model rozwoju rynku energii słonecznej znany jest od lat.

Green Genius od ponad 10 lat rozwija projekty biogazowe i PV na ośmiu rynkach europejskich, m.in. w Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Litwie. Firma należy do międzynarodowej grupy Modus Group, która działa głównie w dziedzinie energii odnawialnej, mobilności oraz handlu samochodami.

Czytaj więcej

Skomentuj