Ministerstwo Środowiska ogłosiło listę nowych liderów GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Kapituła konkursu wyłoniła siedemnaście rozwiązań z dziedzin prośrodowiskowych.

Surowa ocena i selekcja zgłoszonych technologii trwała od kilku miesięcy. W tym czasie, spośród 36 aplikacji wyłoniono 21 rozwiązań proponowanych przez 19 firm. W maju i czerwcu ich przedstawiciele odbyli szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Środowiska w zakresie międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, technik profesjonalnej prezentacji, technik profesjonalnej sprzedaży oraz instrumentów wsparcia publicznego dla firm. Po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji specjalnie powołana, niezależna Kapituła konkursu wyłoniła siedemnaście najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych.

Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, technologie wodno-ściekowe, rekultywacja jezior, a także technologie wspierające gospodarkę odpadami i ochronę powietrza. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, hybrydowa suszarnia odpadów ściekowych, sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych czy bezprzewodowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym.

– Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jakości zaprezentowanych technologii. W drugiej turze selekcji Kapituła odrzuciła tylko jedną firmę. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie firm w projekt GreenEvo i wielki potencjał eksportowy zgłoszonych rozwiązań – podkreśla Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Już od jesieni br. firmy, dysponujące wybranymi technologiami, będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo.

Pełna lista liderów oraz wybranych do projektu technologii – do pobrania tutaj.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, w celu promowania polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii  w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj