Ministerstwo Środowiska prowadzi nabór do trzeciej edycji GreenEvo. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego poprzez formularz dostępny pod adresem www.greenevo.gov.pl.

W trakcie dwóch poprzednich edycji funkcjonowania projektu GreenEvo-Akcelerator zielonych Technologii, spośród 95 zgłoszonych rozwiązań, udało się wyselekcjonować 30 sprawdzonych w Polsce zielonych technologii. Pomagają one m.in. zmniejszać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej czy gospodarki wodnej.

Laureaci konkursu Ministerstwa Środowiska mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na całym świecie. Wzięli udział w około 30 wyjazdach na misje handlowe oraz targi środowiskowe i spotkania biznesowych, m.in. w Chinach, Indiach, Kazachstanie, Wietnamie, Armenii, Azerbejdżanie, Rosji, we Francji, Norwegii, Algierii, Chorwacji, na Ukrainie i Białorusi. Niezależnie od misji handlowych, firmy organizowały też samodzielne wyjazdy-delegacje w związku z rozmowami handlowymi i projektami wdrożeniowymi.

"Średni wzrost obrotów firm przez okres udziału w Akceleratorze wyniósł 31,23 proc. 50 proc. firm zwiększyło zatrudnienie. W okresie udziału w projekcie zatrudniły one łącznie 62 nowych pracowników zajmujących się promocją, sprzedażą i wdrażaniem technologii. Od czasu zgłoszenia do Akceleratora ponad połowa przedsiębiorstw udoskonaliło technologię, a 46 proc. podjęło projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu ich udoskonalenie. Ponadto blisko 30 proc. firm nawiązało potwierdzoną umową współpracę z uczelniami wyższymi lub instytutami badawczymi" – podsumowuje resort środowiska.

Wybrane w projekcie rozwiązania otrzymały ofertę doradczo-szkoleniową projektu GreenEvo. Ponadto firmy mogły skorzystać z wszelkich form wsparcia dostępnych dla producentów rozwiązań ekologicznych. Część z nich zdobyła już dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki. Kilku laureatów projektu złożyło natomiast wnioski o dofinansowanie w ramach 7. Programu Ramowego, Programu LIFE+ i Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj