Wiele się mówi o różnych zagrożeniach dla populacji pszczół i innych owadów zapylających. Groźna dla nich jest nie tylko chemizacja upraw i zmniejszanie się obszarów ich bytowania, ale też choroby. Do tych należy min. zgnilec amerykański pszczół, którego występowanie stwierdzono właśnie w powiecie częstochowskim.

Jak informują władze samorządowe Częstochowy, w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, okresowo ustanowiono obszar zapowietrzony obejmujący teren leżący częściowo w granicach gmin: Blachownia, Częstochowa, Konopiska i Poczesna.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu częstochowskiego. Na jego mocy dokonano oznakowania obszaru zapowietrzonego poprzez ustawienie na jego granicach tablic ostrzegawczych o treści: “UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ. OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

Zakaz przemieszczania i organizacji imprez

W oznaczonym obszarze zakazuje bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii:

  • przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do prac w pasiece,
  • organizowania wystaw lub targów z udziałem pszczół.
  • Czytaj więcej

    Skomentuj