W Grudziądzu zakończyły się już wszystkie przetargi na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przeprowadzili inwentaryzację wszystkich miejskich terenów zielonych, określili m.in. czy dany teren wymaga wielokrotnego koszenia, czy nie wymaga takich zabiegów w ogóle, następnie podzielili miasto na 6 tzw. obiektów i na tej podstawie przygotowali specyfikacje przetargowe.

– Umowy na konserwację i utrzymanie zieleni na obiekcie II, III i IV zostały zawarte na 2 lata, a na I na 3 lata, za te tereny odpowiada firma Daniel. Dziś została podpisana umowa z firmą DOMPOL, która zajmie się utrzymaniem i konserwacją zieleni na obiekcie nr V i VI – mówi Alina Obruszkiewicz, Kierownik Referatu Zieleni.

W ramach podpisanych umów firmy zostały zobowiązane do koszenia trawy, utrzymywania w czystości i porządku poboczy oraz skwerów, a także dbania o elementy małej architektury, a więc, np. malowania i naprawiania ławek lub koszy na śmieci, a także do przycinania drzew i krzewów oraz pielenia. W ramach podpisanej umowy wykonawcy, co roku zakupią również kwiaty jednoroczne, którymi wiosną będą obsadzane miejskie tereny zielone. Koszt tych zadań wykonywanych przez 2 lub 3 lata na obiektach I, II, III i IV wynosi w sumie ok. 2,1 mln zł, natomiast na obiektach V i VI blisko 820 tys. zł.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj