Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu podpisały umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa obiektów technologicznych wraz z kwaterą składowania na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza, Część D – Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów”.

Jest to kolejny etap realizowanego w ramach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na wykonaniu kompletnej linii technologicznej kompostowania odpadów o minimalnej przepustowości 26 500 Mg/rok. Wykonawcą zadania jest HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, Wartość umowy opiewa na kwotę 8 899 050 zł brutto.

Projekt obejmuje pięć zadań:
– Budowa instalacji kompostowania i modernizacja istniejącej sortowni
– Rozbiórka pryzm energetycznych IA, IIA, IB, IIB
– Rozbudowa kwatery Ia oraz zabudowa drenażu odwadniającego
– Budowa obiektów i infrastruktury technicznej
– Zakup sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania Składowiska

Całkowita wartość projektu wynosi 62 262 803,70 zł brutto, z czego ok. 69,15% to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako rekompensata za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, w wysokości  35 292 988,75 zł.

źródło: grudziadz.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj