Grupa Azoty ZAK uzyskała pozwolenie na budowę pierwszego w tej części Europy laboratorium paliw alternatywnych; budowa ma rozpocząć się w maju br., a zakończyć w 2023 r. Laboratorium stać ma się ważnym ogniwem w rozwoju gospodarki wodorowej.

“Zakładamy, że budowa rozpocznie się w maju, a zakończenie inwestycji planujemy na 2023 r.” – poinformowała PAP Grupa Azoty, do której należy spółka Grupa Azoty ZAK. Spółka ta uzyskała pozwolenie na budowę laboratorium paliw alternatywnych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych i montażowych. Nie ujawniono na jakim etapie znajduje się przetarg, ani ile podmiotów bierze w nim udział.

Rozwój sektora wodorowego

Na pytanie o koszt powstania laboratorium spółka odpowiedziała, że “na ten moment informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Wiadomo natomiast, jaką rolę odegra laboratorium w rozwoju nowego sektora gospodarki.

“Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, zakładamy, że laboratorium będzie stanowiło istotny element tego procesu. Obecnie w Europie jest niewiele laboratoriów wykonujących analizy czystości wodoru. Nasze laboratorium będzie pierwszym w tej części Europy, a wykonywanie kompleksowych analiz wodoru dla  sektora automotive będzie kluczowym działaniem dopuszczającym paliwo do użytku. Tym samym stanie się ważnym ogniwem w rozwoju gospodarki wodorowej” – stwierdziła Grupa Azoty.

Wodór w transporcie

Grupy Azoty współpracuje już z Toyota Motor Poland w zakresie wykorzystania technologii wodorowych w transporcie. Transport odgrywa istotną role wewnątrz grupy kapitałowej, której spółki znajdują się w różnych częściach Polski: w Tarnowie, w Policach, w Puławach, w Kędzierzynie-Koźlu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wiceprezesa Grupy Azoty Puławy Grzegorza Kądzielawskiego, spółka prowadzi intensywne prace, by wykorzystywać wodór w procesach logistycznych w grupie w transporcie kołowym, rzecznym, kolejowym. Chodzi też o współpracę z samorządami w ramach projektów dotyczących zielonego transportu.

“Współpraca z Toyota Motor Poland jest realizowana w ramach nowo utworzonej Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Wspólnie z pozostałymi sygnatariuszami stoimy przed zdefiniowaniem szczegółowego zakresu jej działalności. Chcemy, by współpraca miała wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron – dla nas jako dostawcy wodoru oraz jego odbiorców, jakim może być Toyota. Wykorzystanie napędów wodorowych w transporcie to przyszłościowa perspektywa i na pewno będziemy analizować uruchomienie takich technologii w Grupie – zaznaczyła spółka.

Grupa Azoty obecnie wykorzystuje produkowany przez siebie wodór w procesach produkcji chemikaliów. Azoty są największym producentem wodoru w Polsce.

“Nasza strategia wodorowa do 2030 r. dąży do stopniowego obniżenia emisyjności stosowanego wodoru. W ramach planowanych projektów zakładamy inwestycje zarówno w OZE, jak również w elektrolizery pozwalające na wytworzenie zielonego wodoru. Analizujemy też rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności posiadanych instalacji reformingu parowego oraz zagospodarowanie CO2 pochodzącego z tych instalacji” – poinformowała spółka.

14 października 2021 r. powołano porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, w którym uczestniczy 200 podmiotów m.in. Simens, Alstom, Solaris, Grupa Azoty, PKN Orlen, Toyota Motor Poland, KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa, Węglokoks.

Pięć dolin wodorowych

2 listopad 2021 r. przyjęto strategię rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce ma powstać co najmniej pięć dolin wodorowych.

Obecnie trwają prace nad tzw. konstytucją dla wodoru, która będzie zawierała pakiet ustaw i rozporządzeń niezbędnych dla funkcjonowania nowego sektora.

Na początku marca wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że powstała koncepcja powołania operatora – ekosystemu dolin wodorowych w Polsce. Ma on umożliwić podmiotom zaangażowanym w rozwój rynku wodorowego w Polsce wymianę informacji biznesowych i naukowych. Będzie on również spójny z podobnymi podmiotami – ekosystemami w Europie.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. wodór to przyszłość i dobra alternatywa dla tradycyjnych paliw. Współpraca z toyotą bardzo dobrze wróży, mają w Japonii już zaawansowane badania w tym temacie, doświadczenie w napędach w mirai i prace nad napędem wodorowym w pociągach.

Skomentuj