Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2014 r. w Polsce zmniejszyła się w stosunku do 2013 r. o 9% i wyniosła 10,3 mln ton. Oznacza to, że ilość odpadów wytworzonych na jednego mieszkańca Polski zmniejszyła się z 293 kg w 2013 r. do 268 kg w 2014 r. – podaje Główny Urząd Statystyczny w zbiorczym opracowaniu „Ochrona środowiska 2015”.

Według danych GUS Polska posiada jeden z najniższych wskaźników odpadów wytworzonych na jednego mieszkańca wśród krajów europejskich.

Z danych zaprezentowanych z zestawieniu wynika, że średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE w 2013 r. wyniosła 481 kg. Najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wytworzyły: Dania (747 kg), Luksemburg (653 kg), Cypr (624 kg) oraz Niemcy (617 kg).

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Niechlubne składowanie

W opracowaniu zostały zawarte także informacje na temat sposobu zagospodarowania odpadów. Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w UE 31% unieszkodliwiono poprzez składowanie, 27% poddano recyklingowi, 25% unieszkodliwiono termicznie, a 15% poddano kompostowaniu.

Natomiast w Polsce w 2014 r. podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi było deponowanie ich na składowiskach. Do składowania przeznaczono 53% ich całkowitej ilości (tj. 5,3 mln ton), recyklingowi poddano 21% (2,2 mln ton), unieszkodliwieniu termicznemu w spalarniach 15% (1,6 mln ton), a biologicznemu przetwarzaniu 11% (1,2 mln ton) odpadów komunalnych.

Recykling odpadów

Główny Urząd Statystyczny przedstawił także dane dotyczące poziomów odzysku i recyklingu odpadów. W 2014 r. łącznie zebrano w Polsce 169 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym 160 mln ton z gospodarstw domowych. Poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyniósł ok. 35%, w tym poziom zbierania sprzętu z gospodarstw domowych – 33%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano ponad 4 kg zużytego sprzętu, co oznacza, że Polska osiągnęła wymagany przez Komisję Europejską poziom zbiórki sprzętu tzn. 4 kg na mieszkańca.

Niestety w 2014 r. nie udało się osiągnąć określonego dla Polski poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. W kraju uzyskano poziom 33%, podczas gdy wymagany to 35%. W latach 2010-2013 Polska spełniła wymogi w tym zakresie.

W odniesieniu do pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2013 r. w Polsce poziomy ich odzysku i recyklingu wyniosły odpowiednio 90% oraz 89%. Wartości te są nieznacznie niższe niż w 2012 r., w którym wynosiły odpowiednio 93% i 90%.

Zbiorcze opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego o tematyce ekologicznej – „Ochrona Środowiska 2015” jest wydawane co roku od 1972 r. Od 2009 r. publikacja ukazuje się w wersji polsko-angielskiej.

Opracowanie zawiera analizę wybranych aspektów stanu i ochrony środowiska, uwagi metodyczne oraz tabelaryczne zestawienia informacji.

Podstawowym źródłem danych prezentowanych w części tabelarycznej są badania i sprawozdawczość GUS. Ponadto w opracowaniu wykorzystano sprawozdawczość ministerstw, ich wewnętrzne systemy informacyjne i dane administracyjne, a także wyniki pomiarów i kontroli wykonanych w ramach działalności: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służb pomiarów skażeń promieniotwórczych oraz przez specjalistyczne służby hydrologiczno-meteorologiczne, geologiczne, geodezyjne, leśnictwa i ochrony przyrody.

Dodatkowo wykorzystano ekspertyzy, raporty, „czerwone księgi i listy”, atlasy, inwentaryzacje oraz opracowania autorskie.

Czytaj więcej

8 Komentarze

 1. @ cienki bolek
  skąd ta informacja, że jest za mało instalacji?! Wręcz przeciwnie: ich wydajnośc jest blisko 3x większa niż ilośc wytwarzanych odpadów. Problemem jest to, że MBP pracują w oparciu o zmieszane odpady i efekt jest taki, że >90% nadaje się wyłącznie do składowania.

 2. Bzdura, statystyki kulawe, popatrzeć w sprawozdania marszałków, dla województw które znam są wzrosty nawet 10% od 2013…
  Do tego 4 kg ZSEE które nie pozwoli spełnić poziomu zbierania ☺

  Bdo, bdo, bdo

 3. Ciekawe, gdzie się podziało te 9%? Ja ostatnio widziałem trochę w krzakach pod lasem! Nie ma się z czego cieszyć, to tylko efekt powszechnej polityki gmin, które limitują częstotliwość i ilości odbieranych odpadów… a z pozostałymi ludzie radzą sobie jak mogą, to jest to 9%, które zniknęło z GUSowskiej statystyki!

 4. chyba 169 tyś ton zużytego sprzętu. Poza tym ta ilość i tak jest lipna… szara strefa.
  Z ta komunalką też dziwne – o 9 % ludzie zaczęli mniej śmieci produkować?

 5. Brawo Polska!

  Ten trend redukcji wytwarzanych odpadów powinien się utrzymywac. Teraz, z nową propozycją gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawioną przez Komisję Europejksą to jest więcej niz pewne!

  Pytam zatem wszystkich Państwa:
  – dlaczego dalej inwestujemy w instalcje do odpadów zmieszanych w Polsce (MBP i spalarnie)? Oj planiści w Polsce coś zawodzą!

  pozdrawiam,
  Piotr

  • A dlatego Panie Piotrze że jak Pan przeczyta artykuł to jak widać u nas cały czas dominuje składowanie, co jest to oczywiście nie tylko efektem wciąż zbyt małej ilości instalacji do odzysku i przetwarzania !! zaawansowanych technologicznie. Nie mówiąc już że gro instalacji istniejących przepustowość ma tylko w decyzjach i na papierze.

Skomentuj