Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

Tag: Unia Europejska

Łącznie artykułów: 182.

Transformacja energetyczna kluczem do bezpieczeństwa

Transformacja energetyczna kluczem do bezpieczeństwa

23.05.2024
0

-Transformacja energetyczna jest kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa i przyszłości - podkreśliła wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska podczas II Niemiecko-Polskiego Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie. Tematem spotkania, które odbyło się 16-17 maja 2024 r., była m.in. współpraca między Polską a Niemcami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

MFiPR: 50 mld zł na inwestycje w energetykę

MFiPR: 50 mld zł na inwestycje w energetykę

17.05.2024
0

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która otwiera drogę do uruchomienia Społecznego Funduszu Klimatycznego. Dzięki temu narzędziu finansowemu, opiewającemu na 50 mld zł, wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe, małe przedsiębiorstwa oraz użytkownicy transportu najbardziej narażeni na ubóstwo energetyczne.

ISOK przeciwko powodziom. Powstaje zintegrowany system informowania

ISOK przeciwko powodziom. Powstaje zintegrowany system informowania

15.05.2024
0

W ostatnim czasie zmiany klimatu coraz bardziej dają nam się we znaki. W skutek groźnych zjawisk pogodowych giną ludzie i potęgują się straty materialne. Konsekwencją globalnego wzrostu temperatur są susze, ale też często nieprzewidywalne w skali i czasie opady deszczu, które owocują niebezpiecznymi dla życia i mienia powodziami, a także podtopieniami. Jedną z odpowiedzi na tego rodzaju zagrożenia ma być Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK).

Białostocka SUW i oczyszczalnia od podszewki

Białostocka SUW i oczyszczalnia od podszewki

06.05.2024
0

W piątek, 10 maja br., Wodociągi Białostockie organizują Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Akcja ma być okazją do zapoznania zwiedzających z charakterystyką obiektów należących do spółki, a także z zachodzącymi tam procesami. Tematem mają być też „prawdy i mity” na temat chloru.

20 lat Polski w UE. Fundusze wsparciem bezpieczeństwa energetycznego

20 lat Polski w UE. Fundusze wsparciem bezpieczeństwa energetycznego

30.04.2024
0

W ostatnich latach, światowa społeczność dobitnie uświadomiła sobie znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla stabilności państw oraz globalnej równowagi. Niepodważalnym faktem jest, że zapewnienie stabilnych dostaw energii ma kluczowe znaczenie strategiczne, stając się jednym z podstawowych zadań każdego państwa. Jednakże, zagwarantowanie tej stabilności jest zadaniem o wielowymiarowym charakterze, zależnym od wielu czynników politycznych, ekonomicznych, technologicznych i środowiskowych.

Nowe technologie i zielona energetyka sektorami przyszłości

Nowe technologie i zielona energetyka sektorami przyszłości

Polska potrzebuje więcej inwestycji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, aby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy. Raport ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego wskazuje, że odbudowa inwestycji prywatnych jest kluczowa dla trwałego wzrostu PKB. Ekonomiści zalecają skupienie się na sektorach takich jak transformacja energetyczna, cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja oraz transport, które mogą przyspieszyć rozwój i zapewnić długoterminowy sukces gospodarczy.

Budynki w centrum walki ze zmianami klimatu

Budynki w centrum walki ze zmianami klimatu

22.04.2024
0

W Unii Europejskiej efektywność energetyczna budynków staje się priorytetem w walce ze zmianami klimatycznymi. Zgodnie z polityką klimatyczno-energetyczną UE, minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych z sektora budowlanego jest kluczowym krokiem w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 r. Zadaniem staje się poprawa efektywności energetycznej, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, które generują znaczną część emisji CO2.

27 mld zł z KPO dla Polski. Szereg ważnych inwestycji

27 mld zł z KPO dla Polski. Szereg ważnych inwestycji

15.04.2024
0

Polska otrzymała 27 mld złotych z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Obecnie do Polski wpłynęła płatność z pierwszego wniosku w ramach KPO. Wniosek rząd wystosował 15 grudnia 2023 r. Środki zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji. W tym, 1,6 mld zł trafi na program "Czyste Powietrze". Kolejne 720 mln zł pójdzie na program "Białe plamy" w obszarze szerokopasmowego internetu.

NCBR przedstawiło Symulator Polskiego Systemu Energetycznego

NCBR przedstawiło Symulator Polskiego Systemu Energetycznego

13.04.2024
0

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprezentowało nowy Symulator Polskiego Systemu Energetycznego, umożliwiający dogłębną analizę różnych scenariuszy transformacji energetycznej Polski. Dzięki temu narzędziu, opartemu na danych liczbowych, możliwe jest określenie stopnia bezemisyjności przy zastosowaniu różnych systemów energetycznych w różnych konfiguracjach.

Parlament Europejski przeciw marnowaniu tekstyliów i żywności

Parlament Europejski przeciw marnowaniu tekstyliów i żywności

15.03.2024
0

Parlament Europejski przyjął wnioski mające na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności i tekstyliom w UE. Posłowie poparli bardziej rygorystyczne cele na rok 2030 oraz większą odpowiedzialność producentów za odpady tekstylne. W odpowiedzi na rosnące wyzwania, proponowane zmiany obejmują zwiększenie recyklingu i promowanie sprzedaży "brzydkich" produktów spożywczych

Euro 7: Unia Europejska stawia na czystszy transport drogowy

Euro 7: Unia Europejska stawia na czystszy transport drogowy

15.03.2024
0

Parlament Europejski przyjął nowe regulacje Euro 7 mające na celu redukcję emisji z transportu drogowego. Decyzja przewiduje rygorystyczne limity emisji spalin dla autobusów i ciężarówek oraz regulacje dotyczące cząstek stałych i trwałości akumulatorów. Przyjęcie środków zostało poparte przez sprawozdawcę Alexandra Vondrę, który podkreślił znaczenie równowagi między celami środowiskowymi a interesami producentów.

Susza w Europie. Pożary i konflikty o wodę

Susza w Europie. Pożary i konflikty o wodę

11.03.2024
0

Od dłuższego już czasu Świat obiegają informacje o niepokojących zjawiskach klimatycznych, takich jak nienotowane wcześniej wzrosty temperatur, czy też problemy z chronicznymi i potęgującymi się niedoborami wody. Teraz Europejska Agencja Środowiska (EAŚ), przygotowała pierwszy w historii raport pt.: "36 zagrożeń, Europa nie jest przygotowana". Zakłada on m.in. możliwość wybuchu konfliktów o wodę.

Strategia biometanowa kluczowym rozwiązaniem dla Polski?

Strategia biometanowa kluczowym rozwiązaniem dla Polski?

Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPiPPBiB) Artur Zawisza postuluje włączenie "państwowej strategii biometanowej" do Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). W jego opinii, istotnym elementem strategii musi być system wsparcia finansowego dla wszystkich producentów.

Mazurska Śluza Guzianka I po remoncie

Mazurska Śluza Guzianka I po remoncie

01.03.2024
0

Dobiegł końca remont zabytkowej Śluzy Guzianka I, która jest ważnym elementem infrastruktury wodnej łączącej jeziora Bełdany i Guzianka Mała na Mazurach. W efekcie poprawie uległy warunki bezpieczeństwa i funkcjonalność infrastruktury.

Słupska energia ze ścieków i biogazu

Słupska energia ze ścieków i biogazu

01.03.2024
0

Jak informuje samorząd Słupska, Wodociągi Słupsk podpisały umowę z Grupą Engie Polska na realizację inwestycji zmierzającej do wykorzystania energii cieplnej ze ścieków i biogazu. Przedmiotem umowy jest budowa pomp ciepła wraz z wysokosprawną kogeneracją.

Kontrole szamb i problemy z gminnym raportowaniem

Kontrole szamb i problemy z gminnym raportowaniem

12.02.2024
0

W naszym artykule pt.: "Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni" pisaliśmy m.in o tym, że do końca sierpnia 2024 r. gminy mają obowiązek przeprowadzenia kontroli szamb. W przeciwnym razie będą im grozić wysokie kary. Natomiast do kwietnia br., do właściwych instytucji trafić mają wymagane prawem gminne sprawozdania. Niestety, teraz okazuje się, że wywiązanie się z tego obowiązku może sprawiać problemy.

Wodociągi Kieleckie w czołówce beneficjentów unijnych projektów

Wodociągi Kieleckie w czołówce beneficjentów unijnych projektów

07.02.2024
0

Wodociągi Kieleckie znalazły się w elitarnej grupie 28 beneficjentów projektów unijnych zwolnionych z udziału w konkursach. W związku z tym WK przystępują do realizacji dwóch nowych projektów unijnych pn.: „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” – Etap I i Etap II.

Innowacyjna „Deamonifikacja odcieków” we Wrocławiu

Innowacyjna „Deamonifikacja odcieków” we Wrocławiu

07.02.2024
0

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, we współpracy z Politechniką Wrocławską, udzieliło MPWiK w Żywcu licencji na zastosowanie nowatorskiego sposobu oczyszczania ścieków. Nowe rozwiązanie nazwano „Deamonifikacją odcieków”.

Wodociągi Kieleckie rozliczyły unijny projekt za 100 mln zł

Wodociągi Kieleckie rozliczyły unijny projekt za 100 mln zł

25.01.2024
0

Wodociągi Kieleckie rozliczyły duży projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu mieszkańcy kieleckiego obszaru metropolitalnego zyskali dostęp do nowoczesnej kanalizacji. Celem projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Kielce, Masłów, Nowiny oraz Zagnańsk.

Oczyszczalnia w Kapuściskach pod okiem sztucznej inteligencji

Oczyszczalnia w Kapuściskach pod okiem sztucznej inteligencji

11.01.2024
0

Niemal 100 milionów złotych kosztowała realizacja drugiego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków na Kapuściskach w Bydgoszczy. W ten sposób bydgoskie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zyskały systemem, którym pokieruje sztuczna inteligencja. To pierwszy tego rodzaju projekt w kraju.

Prawie 3 mln zł na rozbudowę wodociągów w gminie Biecz

Prawie 3 mln zł na rozbudowę wodociągów w gminie Biecz

05.01.2024
0

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu (woj. małopolskie, powiat gorlicki), realizuje zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Biecz-Korczyna. Inwestycja dotyczy budowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 800 m oraz średnicy 125 mm.

css.php
Copyright © 2024