Marszałek województwa pomorskiego zdecydował o zamknięciu składowiska fosfogipsów w Wiślince do 2009 roku.

– Mieszkańcy Pomorza mogą być pewni, że w ciągu najbliższych dwóch lat hałda w Wiślince zostanie ostatecznie zamknięta – zapewnia marszałek województwa Jan Kozłowski. – Zaprzestania dalszego korzystania z kontrowersyjnego składowiska chcemy nie tylko my, jako władze samorządowe województwa, ale także obliguje nas do tego dyrektywa unijna w sprawie składowania odpadów. Dzięki dzisiejszej decyzji o zamknięciu hałdy w Wiślince, do końca 2009 roku obiekt ten zostanie całkowicie zabezpieczony przed dalszym negatywnym wpływem na środowisko naturalne.

Proces zamykania składowiska fosfogipsów w Wiślince obejmować będzie zarówno rekultywację techniczną, jak i biologiczną składowiska. Rekultywacja techniczna ma na celu nadanie hałdzie ostatecznego kształtu, poprawę jej stateczności oraz wykluczenie ryzyka uwolnienia odcieków w kierunku Martwej Wisły i Żuław. W tym celu przy wykorzystaniu odpadów fosfogipsów wykonana zostanie przypora wzmacniająca stateczność hałdy od strony Martwej Wisły oraz zamknięty będzie wąwóz technologiczny.

Z kolei dzięki rekultywacji biologicznej przywrócony zostanie w rejonie składowiska pierwotny obieg wód, a cały rejon oczyszczony będzie z nagromadzonych przez lata zanieczyszczeń. Wyeliminowane będzie również ryzyko przedostawania się odcieków poza obszar wyznaczonej strefy. W tym celu zasadzona zostanie wierzba energetyczna dla regulacji stosunków wodnych i oczyszczania wód w rejonie hałdy i utworzenia nowych obszarów trwałej okrywy roślinnej na wierzchowinie i zboczach hałdy.

Składowisko fosfogipsów postało na początku lat 70. XX wieku, na tarasie zalewowym Martwej Wisły. Obecnie parametry składowiska kształtują się następująco: teren składowiska (34 ha), powierzchnia składowania (26 ha), wysokość składowiska (41 m), objętość hałdy (7,6 mln m sześc.).

źródło: woj-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj