Posłowie uchwalili ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wprowadza ona do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2009/29/WE, która zmienia system handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020.

Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu dystrybucji tych uprawnień. Ustawa przewiduje stopniowe odchodzenie od darmowego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz systemu aukcyjnego. Wprowadza m.in. możliwość sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na krajowej platformie aukcyjnej. Dotychczas Polska tymczasowo korzystała ze wspólnotowej platformy prowadzonej przez EEX (European Energy Exchange).

Wpływy ze sprzedaży przez Polskę uprawnień na aukcji będą stanowić dochód budżetu państwa, przy czym połowa z tych środków będzie przeznaczona na politykę klimatyczną.

W ustawie przewidziano dwa wyjątki od systemu aukcyjnego: „derogacje dla energetyki” oraz „krajowe środki wykonawcze”. Celem pierwszego jest umożliwienie podmiotom prowadzącym instalacje wytwarzające energię elektryczną (np. zakładom energetycznym) otrzymania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji. Z kolei w ramach krajowych środków wykonawczych będzie można ubiegać się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na inną produkcję niż produkcja energii elektrycznej (np. cementownie, hutnictwo). W obu przypadkach prowadzący instalacje będą musieli spełnić określone wymagania jak np. coroczne rozliczenie się z zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej. Teraz ustawa trafi do Senatu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj