Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) rusza z inicjatywą Healthy Kids = Zdrowe Dzieci. Akcja ta ma na celu propagowanie wiedzy na temat jakości powietrza we wnętrzach wśród ogółu społeczeństwa.

PLGBC planuje również aspekt charytatywny akcji licząc na współpracę członków i sponsorów. Kulminacją akcji będzie wytypowanie domów małego dziecka, w których PLGBC wraz z firmami członkowskimi i sponsorami wybuduje, zaadaptuje lub wyposaży pomieszczenia zdrowej zabawy.

– W związku z tym, że spędzamy ponad 90% swojego czasu wewnątrz budynków, a 1/3 wszystkich obiektów ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, jest to szczególnie ważne aby jak najszybciej zacząć szerzyć wiedzę na ten temat w Polsce – mówi Agnes Vorbrodt, PLGBC. – PLGBC zaprasza do współpracy wszystkie firmy, którym zależy na zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa naszym dzieciom – doadaje.

Akcja PLGBC Healthy Kids = Zdrowe Dzieci została ogłoszona podczas World Green Building Week w Warszawie 20 września 2011. PLGBC planuje przygotować serię artykułów prasowych dotyczących problemów z IEQ (jakością powietrza wewnątrz budynków) kierowanych do rodziców, nauczycieli, wychowawców. Informacje te znajdą się również w prasie branżowej.

W następnym etapie PLGBC planuje przygotować zestaw informacji na temat jakości powietrza we wnętrzach, który będzie przekazywany szkołom i przedszkolom w celu poprawienia wiedzy z tego zakresu. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj