54% polskich respondentów „Globalnego Raportu Ogrodniczego Husqvarna 2012” jest zadowolonych z ilości miejskich zieleńców w swoich miastach. Mimo tak optymistycznego wyniku aż 1/3 z nich wskazuje na fakt, że w ciągu kilku następnych lat ilość terenów zieleni znacznie się zmniejszy.

Aż 74% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za mieszkanie w otoczeniu zieleni. Polacy w ciągu tygodnia średnio 30 minut spędzają w miejskich parkach.

Z 61% udziałem ludzi mieszkających w miastach Polska jest najmniej zurbanizowanym krajem spośród wszystkich państw biorących udział w tegorocznym Globalnym Raporcie Ogrodniczym. Warszawa z 1,7 milionem ludzi jest jedynym w kraju miastem, które przekracza barierę miliona mieszkańców. Polska jest również jednym z niewielu krajów w Europie, który uległ dezurbanizacji w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Międzynarodowi eksperci przewidują, że za 40 lat poziom urbanizacji w Polsce osiągnie 74%. Wielokrotnie podkreślany jest również fakt, że Polska – a zwłaszcza jej cztery miasta: Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Poznań – są w trakcie dynamicznego procesu urbanizacji.

54% Polaków pozytywnie ocenia miejskie parki, jednak dla ponad połowy ankietowanych w miastach wciąż brakuje terenów zieleni. Ta potrzeba respondentów znalazła się na trzecim miejscu (51%), tuż po ścieżkach rowerowych (56%) oraz nowych miejscach parkingowych (52%). Aż 63% Polaków przyznaje, że w ciągu tygodnia w okresie wiosenno-letnim spędza przynajmniej 30 minut na świeżym powietrzu w miejskich parkach.

W odniesieniu do wyników Raportu Polacy najczęściej odwiedzają parki, aby pospacerować (53%) oraz żeby się zrelaksować i odpocząć (46%). Główne powody odstraszające Polaków od odwiedzania tych miejsc to: psie odchody (50%) i brak poczucia bezpieczeństwa (42%).

Badania wskazują, iż tereny zieleni ogrywają ważną rolę w tzw. „przyciąganiu” ludzi do miast i przy wyborze dzielnicy do zamieszkania. 40% Polaków traktuje tereny zieleni jako ważny czynnik przy wyborze miejsca zamieszkania. Aż 74% Polaków jest gotowych zapłacić więcej za mieszkanie w zielonej okolicy.

Wnioskując z wypowiedzi respondentów, Polska przechodzi obecnie zrównoważoną przemianę: 1/3 czuje, że ich miasto zubożało o zieleń w ciągu ostatnich 10 lat, 1/3 uważa, że jest jej więcej, 1/3 respondentów sądzi, że nic się nie zmieniło. Pytani o przyszłość zieleni w polskich miastach respondenci w 39% odpowiadają, że będzie jej mniej, natomiast 32% wierzy, że w przyszłości przybędzie miejskich zieleńców.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj