Od 12 do 14 maja br. w Toruniu potrwa organizowana przez Abrys konferencja poświęcona różnorodnym technologiomi przetwarzania odpadów komunalnych ukierunkowanych na odzysk materiałów i energii lub przygotowujących odpady do składowania.

Instalacje MBP nie są końcowym etapem zagospodarowania odpadów tak jak składowanie. Podstawowym ich zadaniem jest stabilizacja odpadów ulegających biodegradacji oraz wydzielenie odpadów surowcowych i frakcji wysokokalorycznej o wartości handlowej.

Sukces procesów MBP zależy od dostępności rynków i odpowiednich składowisk dla głównych produktów i pozostałości wytwarzanych w tych instalacjach. Wstrzymywanie się zarządzających odpadami z podjęciem decyzji o budowie zakładów MBP wynika z obawy o duże nakłady finansowe związane z ich realizacją. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną zakłady, które otrzymały dofinansowanie na budowę i dobrze sobie radzą w czasach niesprzyjającej na rynku koniunktury.

Z końcem 2010 roku wymogiem dyrektywy unijnej Polska zmuszona jest do zmniejszenia składowania odpadów ulegających biodegradacji do 75%. Czy Polska osiągnie ten wymagany poziom, czy będzie zmuszona ponieść konsekwencje finansowe za zbyt „liberalną” politykę odpadową rządu? Na te oraz inne pytania organizatorzy postarają się odpowiedzieć podczas spotkania.

W ostatni dzień konferencji organizatorzy zapraszają na wyjazd techniczny do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, gdzie będzie  możliwość zobaczyć nowoczesne obiekty jak: sortownię odpadów, kompostownię odpadów organicznych i odpadów zielonych, składowisko.

Więcej informacji

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj