Nowatorska technologia przetwarzania odpadów polimerowych otrzymała 847 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozwiązanie nie będzie generować ścieków, odcieków, odpadów stałych, a wszelkie pozostałości procesowe będą zawracane do ponownego wykorzystania.

Ponad 847 tys. zł dotacji pochodzi z programu NFOŚiGW „Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Koszt całkowity projektu szacowany jest na ok. 1 mln zł.

Beneficjent przeprowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe, dzięki którym powstanie prototyp innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych. W ramach prac badawczo-rozwojowych (B+R) zostanie zbudowany model wzorcowy oraz nastąpi sprawdzenie go w warunkach rzeczywistych.

Nowe rozwiązanie ma umożliwiać przetworzenie w skali przemysłowej wymieszanych i zanieczyszczonych odpadów polimerowych oraz wykorzystanie innowacyjnego w skali kraju procesu związanego z dodaniem przetworzonego oleju spożywczego.

Technologia ma umożliwiać przetwarzanie odpadów w sposób pozwalający uzyskać jednolitą strukturę materiałową, która poddawać się będzie dowolnemu formowaniu. Proces nie będzie wymagał fazy czyszczenia materiału odpadowego, co pozwoli uniknąć generowania ścieków. Jednocześnie rozwiązanie ma się charakteryzować niskim poziomem emisji gazów procesowych.

Planowana do opracowania technologia ma pozwolić na zagospodarowywanie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów o kaloryczności większej od 18 MJ/kg. Celem badań jest opracowanie technologii przetwarzania odpadów zanieczyszczonych, niejednorodnych, wielomateriałowych i wielowarstwowych.

Dodatkowo technologia ma umożliwiać zmniejszanie objętości odpadów polimerowych w przypadku konieczności ich magazynowania. Metoda pozwoli również na produkcję wyrobów, które znajdą zastosowanie m.in. w: zabudowie elementów ogrodowych, terenów przemysłowych, utwardzeniu nawierzchni lub budowie ogrodzeń.

Najważniejszymi innowacyjnymi elementami procesu mają być: jednoczesność przetwarzania różnych odpadów (polimerów), które w normalnych warunkach przetwarzania za pomocą metody wytłaczania czy wtrysku nie uzyskałyby wzajemnej adhezji oraz zagospodarowywanie w jednym procesie dwóch typów odpadów (zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych i zużytych olejów spożywczych, w tym wykorzystanie właściwości olejów do zwiększenia efektywności przetwarzania tworzyw).

Nowatorskie będzie także zastosowanie w procesie technologicznym polistyrenu jako wsadu surowcowego (odpadowego styropianu pochodzącego z budów, remontów i rozbiórek).

Czytaj więcej

6 Komentarze

  1. to powinien być proces połączony z likwidacją kopalń zmiana profilu żeby po 1 zapewnić prace dla ludzi w tamtym rejonie po 2 i tak coś będzie trzeba zrobić z odpadami jak wyłączymy piece hutnicze cementownie i elektrownie .. bo z tego co wiem to elektrownie mamy na węgiel produkcja energii z węgla to strata 40 % przy założeniu że to elektro ciepłownia i ciepło odzyskuje a pomysł ze śmieciarkami na baterie to już bez komentarza ……

    • Cementownie się nie zamkną bo od dawna zamieniają węgiel na paliwa z odpadów. Nawet 90% energii mogą z nich uzyskać więc sobie poradzą a przy tym będzie niższa emisja.

  2. Powyżej opisany proces może dotyczyć np: spalania polimerów przy współudziale olejów spożywczych. Efektem jest jednorodny żużel. Wszystkie założenia kwieciście opisanego procesu byłyby spełnione 🙂

  3. Pełno nowomowy a brak jakichkolwiek konkretów w języku technicznym. Następna absorbcja środków na udowodnienie, że się nie da.

  4. Gdyby tak zliczyc dotacje na dotychczasowe B+R odnosnie polimerów to dojdziemy do miliardów złotych. Efekt komercyjny = zero. Po co więc ta propaganda, wszystko zostaje między kolesiami.

    • Kolejna propaganda PISowska aby następny Obajtek mógł wyłudzić kasą z NFOŚ a plebsowi wcisnąć kit o wynalezieniu perpetuum mobile

Skomentuj