Poznańska Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. została uhonorowana nagrodą Innowacja Roku 2007. Kapituła konkursu doceniła zgłoszony przez firmę Wodomierz Odporny SN+, w którym wydatnie ograniczono działanie zewnętrznego pola magnetycznego o bardzo dużym natężeniu, wytwarzanym przez magnesy neodymowe. Doprowadziło to do wzrostu odporności kilkakrotnie przewyższającej wymagania określone w normie europejskiej EN14154 na wodomierze, która to norma staje się normą zharmonizowaną z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych ustanowioną przez Komisję Europejską.

Konkurs "Innowacja Roku" organizowany jest przez redakcję ForumBiznesu.pl. odbył się pod patronatem podmiotów zaangażowanych w proces wspierania osiągnięć innowacyjnych: Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie oraz Fundacji Centrum Innowacji FIRE z Warszawy. W konkursie wyłoniono najatrakcyjniejsze pod kątem sukcesu rynkowego opracowania firm, instytucji i organizacji, które zostają uhonorowane tytułem „Innowacja Roku 2007”. Laureaci konkursu nabywają prawo także do posługiwania się logotypem „Innowacja 2007”, który ma zwrócić uwagę na postępowe projekty i opracowania polskiego rynku.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj