Instalacja do podawania biomasy jest celem inwestycji prowadzonej przez Elektrownię Łaziska wspólnie z katowickim Energoprojektem oraz gliwickim Askom. Ten ostatni prowadzi pracę nad przystosowaniem istniejącego systemu komputerowego do rozliczeń biomasy. Zakończenie prac nastąpi w 2007 r. Elektrownia Łaziska w 2004 r. podjęła pierwsze próby współspalania na bazie gotowych mieszanek węgla ze zrębkami drewna liściastego oraz iglastego jak również w postaci ścieru drzewnego. Koncesja wydana dla elektrowni pozwala na współspalanie jej w kotłach bloków energetycznych o mocy 225 MW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj