1 / 7

Pierwsze Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność – Inteligencja Ekologiczna w Biznesie odbyło się we wtorek (16.06) w Warszawie. Imprezę zorganizowano w ramach europejskiego Green Week 2015 pod patronatem Komisji Europejskiej.

Wydarzenie zainaugurowało działalność Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność związanej z działającą od niedawna unijną platformą o tej samej nazwie. Jednocześnie rozpoczęto kampanię informacyjną skierowaną do przedsiębiorców na temat bioróżnorodności i jej znaczenia dla nowoczesnej firmy.

Biznes i bioróżnorodność

Czy polskie firmy mogą pozwolić sobie na ignorowanie wdrażanego na świecie nowego modelu biznesowego? Na to i szereg innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Minister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz reprezentant Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej, a także kadra menedżerska największych firm działających na polskim rynku, które wdrożyły lub są zainteresowane wprowadzeniem modelu biznesowego opartego na wykorzystaniu bioróżnorodności.

Wartość ekonomiczna

Spotkanie otworzył Maciej Grabowski, Minister Środowiska, który poinformował, że temat różnorodności biologicznej będzie w tym roku przedmiotem prac zarówno na forum Unii Europejskiej (konkluzje Rady, które mają być przyjęte w grudniu i przegląd unijnej strategii do 2020 r.), jak i ONZ (na wrześniowym szczycie w Nowym Jorku przy okazji przyjmowania celów zrównoważonego rozwoju). Przypomniał też, że ok. 20% powierzchni naszego kraju zostało objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000, co mieści się w unijnej średniej (18,36%). – Stanowi to dla nas wyzwanie, ale jest również powodem do dumy – powiedział M. Grabowski. Ponadto podkreślił  wagę usług ekosystemowych oraz wartość ekonomiczną dobrego stanu środowiska jako warunku powodzenia rozwoju gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw. Obecni na spotkaniu reprezentanci przemysłu zwrócili z kolei uwagę, że sektor prywatny nie jest już postrzegany wyłącznie jako truciciel środowiska, ale coraz częściej jako producent ekologiczny i nośnik postępu respektującego środowisko naturalne.

Dialog z przedsiębiorstwami

Platforma Biznes i Bioróżnorodność zarówno unijna, jak i polska stanowi forum wymiany informacji na temat działań biznesu w zakresie ochrony przyrody, najlepszych praktyk oraz sposobów finansowania. Ponadto ma za zadanie wspierać dialog z przedsiębiorstwami, które integrują zagadnienia bioróżnorodności w swojej działalności. Ma też zwiększyć zainteresowanie zagadnieniami łączenia biznesu i bioróżnorodności oraz pomóc w znalezieniu najlepszych narzędzi umożliwiających generowanie dochodu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zachowaniu bioróżnorodności. Polska jest pierwszym państwem inaugurującym inicjatywę krajową w ramach platformy unijnej spośród państw, które przystąpiły do UE po 2004 r.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj