Nad kompleksowym ekosystemem inteligentnych opakowań zwrotnych pracuje konsorcjum trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Z rozwiązania mają skorzystać głównie przedsiębiorstwa z sektora e-commerce. 

Prace realizowane są przez konsorcjum trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Logistyki i Magazynowania, Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Inteligentne opakowania zwrotne powstają w ramach projektu e-Pack. Mogą one zrewolucjonizować nowoczesną logistykę, zapewniając najlepszą ochronę, dostęp do kompleksowej informacji o przesyłce i minimalizując ślad węglowy procesu logistycznego.

Ekosystem opakowań zwrotnych składa się z wytrzymałego opakowania wielokrotnego użytku, wyposażonego w sensory i w niskoprądowy układ identyfikacji opakowania, wrzutni (urządzenia do zwrotu opakowań) oraz oprogramowania umożliwiającego zarządzanie procesem logistycznym.

Według pomysłodawców, z innowacyjnego rozwiązania skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora e-commerce, prowadzące sprzedaż wieloma kanałami. Rozwiązanie pozwoli sprzedawcom, nabywcom i operatorom logistycznym na obniżenie kosztów dostawy, lepszą ochronę towarów, możliwość gromadzenia i analizy dodatkowych informacji o przebiegu dostawy i zwrotu i bardziej efektywne przygotowanie przesyłki.

Prace nad projektem mają potrwać do 2022 r. Jego budżet wynosi 5,2 mln zł i będzie finansowany z dotacji celowych Sieci Badawczej Łukasiewicz. W wyniku realizacji projektu powstanie zunifikowane opakowanie zwrotne wielorazowego użytku.

Czytaj więcej

Skomentuj